Morningstar annonserer de nominerte til Årets Europeiske Forvalter

Vi er glade for å offentliggjøre de nominerte til Årets Europeiske Forvalter 2011

Christopher J. Traulsen, CFA 22.02.2011 | 13.41
Facebook Twitter LinkedIn

I fjor lanserte vi prisen Årets Europeiske Forvalter basert ene og alene på den kvalitative innsikten til vårt europeiske analytikerteam. I den påfølgende perioden har vårt analysearbeid fortsatt å vokse. Vårt team har økt med flere analytikere og flere fond som blir analysert. Totalt dekker vi nå 1.100 fond.

Med denne analytiske styrken i bunn er vi glade for å kunne offentliggjøre de nominerte til Årets Europeiske Forvalter 2011. I år, som i fjor, deler vi ut to priser som anerkjenner de beste forvalterne i Europa: Årets Europeiske Aksjeforvalter og Årets Globale Aksjeforvalter.

Bakgrunnen for denne kåringen er vårt ønske om å hjelpe investorer til å raskt dra nytte av innsikten til vårt kvalitative analyseteam. Selv om de nominerte bør kunne vise til en solid avkastning for sine investorer i 2010, i tråd med vår tilnærming til kvalitativ analyse, legger vi stor vekt på fondet som helhet. Den helhetlige vurderingen er basert på 5 pilarer. I tillegg til avkastning, ser vi på kvaliteten til forvaltningen, styrken i prosessene bak det å styre fondet, kvaliteten i selskapet fondet tilhører – inkludert hvordan denne behandler investorer i sine fond – og kostnader.

De nominerte forvalterne følger under. Vinnerne vil bli offentliggjort på Morningstar Investment Conference Europe i Wien, 10.mars.

Årets Europeiske Aksjeforvalter

Frank Hansen
Allianz RCM Small Cap Europa
Frank Hansen har vist seg som en av de bedre forvalterne når det kommer til små og mellomstore selskaper i Europa (selv om fondet utgir seg for å være et small-cap-fond har Hansen mandat til å bevege seg et stykke inn i mid-cap-territoriet, opp til størrelsesorden 4 millarder euro – en fleksibilitet han ofte har benyttet seg av). Han har sittet ved roret til dette fondet i over ti år og har gjennom hele denne perioden konsekvent holdt seg til en ”bottom-up” prosess hvor han har fokusert på høykvalitets vekstaksjer mens han har ledet et stabilt team med dedikerte small cap-analytikere i Frankfurt og London.

Fondets avkastning i 2010 var for det meste drevet av gode valg som Asos, Weir Group eller Dufry. I tillegg har aktive valg som Delticom eller Burberry bidratt betydelig til å oppnå en avkastning på 34,7%(EUR) i 2010. Fondet har dermed slått gjennomsnittet i Europe Mid-Cap Equity-kategorien med 12 prosentpoeng, noe som plasserer fondet blant de 10% beste i kategorien. Strategien innebærer helt klart risiko, noe som gjorde seg gjeldende i 2008 når fondets tap overgikk normen i kategorien, men fondet har vist seg verdifullt for investorer som ønsker eksponering mot hurtig voksende europeiske små- og mellomstore selskaper.

Guy Lerminiaux
Petercam Equities Euroland
Guy Lerminiaux har over 20 års investeringserfaring og har vært CIO, Equities hos Petercam siden 2002. I denne rollen har han uvurderlig betydning for den sterke investeringskulturen som kjennetegner dette lille belgiske forvaltningshuset. Denne kulturen kan man se igjen i de fornuftige forvaltningskostnadene på alle av Petercams produkter. Dette fondet har eksempelvis en forvaltningsavgift på 1% for deres A andelsklasse for private investorer, og en totalkostnad på bare 1,15%, noe som er godt under medianen for kategorien fondet tilhører; Morningstar Eurozone Large-Cap Equity.

Lerminiaux er en ekte aksjeplukker. Han foretrekker å møte ledelsen før han investerer i et selskap og han er ikke redd for å innta et kontrært standpunkt. I tillegg er han ydmyk nok til å innrømme egne feil som da han undervurderte den finansielle fiaskoen i 2008. Selv om 2008/2009 muligens var for dominert av ”top-down”- faktorene til denne aksjeplukkeren viste han i 2010 at han ikke hadde mistet sin teft og viser styrke som understreker hans langsiktige resultater.

Cédric de Fonclare
Jupiter European Special Situations
Cédric de Fonclare er, med god grunn, godt likt av våre analytikere, ikke minst på grunn av hans erfaring. Han har arbeidet ved dette fondet sammen med den tidligere forvalteren Leon Howard-Spink fra år 2000 og har hatt eneansvar fra juli 2005. I tillegg har de Fonclare hatt ansvaret for den europeiske (ex-UK) delen av fondet Jupiter Global Managed siden mai 2001 og han har vært forvalter av gruppens pan-europeiske SICAV (European Opportunities) siden januar 2003.

De Fonclare bruker mesteparten av tiden sin på å gjennomgå og analysere aksjer uten noe spesielt fokus på hverken vekst eller verdi. Hans pragmatiske tilnærming kombinerer aksjeplukking med en sterk bevissthet om det gjeldende makroøkonomiske klimaet. Ofte har hans ”top-down”- analyser fungert som et veikart som han har dratt stor nytte av ved flere tilfeller tidligere. På aksjenivå ser de Fonclare ut til å forstå de drivende faktorene i et selskap, potensialet for forandring og omfanget av undervurderinger i aksjekursen som vil kunne skape verdier for investorene. Han er klar over, men ikke bundet av, sin benchmark og derfor har hans fleksible tilnærming resultert i en portefølje som vil variere i takt med de underliggende bevegelsene i makro/markedet

De Fonclares prosess har blitt testet under ulike markedsforhold. I løpet av hans tid i stolen har fondet slått FTSE World Europe ex UK og gjennomsnittet av referansegruppen, han tapte mindre enn både indeks og referansegruppe i 2008, han leverte marginalt dårligere enn begge i de stigende markedene i 2009 og leverte bedre enn begge i 2010. Vi mener de Fonclare er en dyktig forvalter som er genuint opptatt av å levere solid avkastning for investorer og han har bevist sine evner over tid.

Gary Wright
Kempen European Small Cap
Dette fondet har anledning til å investere både i mellomstore og små selskaper over hele Europa og den erfarne forvalteren Gary Wright har flere ganger benyttet seg av denne fleksibiliteten med suksess. Wright, som kan spille på arbeidet til seks kollegaer av høy kaliber, benytter en konsistent prosess hvor han investerer med sterk selvtillit, noe som har resultert i en portefølje på kun 30-40 selskaper. Dette gir hans aksjevalg mer enn nok vekt til å ha en virkelig betydning. Majoriteten av selskaper er fra helsesektoren med dyktig lederskap, høy avkastning på investert kapital og høy kontantstrømandel. En mindre del er investert i selskaper som er i en prosess av organisatorisk endring.

I løpet av sin fem år lange historie i fondet har Gary Wright slått sine typiske konkurrenter med nesten 3% årlig. Mer nylig har Wright slått sin kategori med mer enn 10% i både 2009 og 2010, noe som plasserer fondet blant de 10% beste i kategorien de to siste år. Valg av aksjer fra land utenfor Eurosamarbeidet, eksempelvis Sveits, gjorde det spesielt bra, inkludert Metso Corporation, Rieter Holding og Mobilezone. I tillegg har en undervekting av de såkalte PIIGS-landene og finanssektoren vist seg å være gode valg. Selv om fondet innehar en risiko som er over gjennomsnittet mener vi at investorer vil tjene i det lange løp og dette fondet er et utmerket valg dersom du ønsker eksponering mot små og mellomstore selskaper.

Årets globale aksjeforvalter

Frank Lingohr
Lingohr-Systematic-LBB-Invest
Frank Lingohr, som fungerer som rådgiver for Lingohr-Systematic-LBB-Invest og en rekke andre regionale fond, har gjort en glimrende jobb for investorer i nesten to tiår. Han grunnla den tyskbaserte forvaltningshuset Lingohr & Partners for 18 år siden og han har siden bygget et kompakt, men veldig dyktig team med profesjonelle investorer. Lingohr uviklet den kvantitative modellen som brukes til å forvalte alle selskapets fond. Modellen suppleres med en kvalitativ prosess hvor Lingohrs omfattende erfaring fra bransjen kommer til nytte. Teamet vil ikke følge den kvantiative modellens signaler blindt. F.eks. ble ikke modellens forslag om å overvekte finanssektoren i 2007 ikke implementert – en avgjørelse som viste seg å være gunstig i den påfølgende finanskrisen. Våre analytikere liker dette forvaltningshuset veldig godt. Forvaltningshuset har holdt et klart fokus på hvordan de skal generere god langsiktig avkastning for investorer og de holder seg til sin kjernekompetanse.

I 2010 oppnådde fondet sterke 8% meravkastning i forhold til gjennomsnittet i kategorien. Dette var i stor grad på grunn av aksjer innenfor materialer og industri, og på tross av den lave eksponeringen mot USA som et resultat av lik vekting av land i porteføljen. Teamets investeringsstil, som tar lite hensyn til referanseindeks og referansegruppe, kommer med en risiko. Dette kom tydelig frem i 2008 når fondets store eksponering mot sykliske sektorer og en undervekting mot amerikanske dollar resulterte i en negativ avkastning på 47,6% og en plassering blant de 25% dårligste fondene i kategorien. Likevel har teamet vist en evne til å utnytte risikoen effektivt over tid. Ved utgangen av januar 2010 ligger Lingohr-Systematic-LBB-Invest blant de 25% beste fondene i kategorien Global Large-Cap Value Equity over tre, fem og ti år.

Graham French
M&G Global Basics
Graham French innehar mange av de kvalitetene vi liker å se i en fondsforvalter. Han har vært hos M&G i over 20 år og leder et solid og stabilt team. Han har en langsiktig tilnærming til investering og er fokusert på å velge ut selskaper som innhenter kapital på en fornuftig måte og som har respekt for sine aksjonærer. Dette er konsistent med fokuset på å skape verdi for andelseierne og å beskytte kapitalen deres. Han er også en tålmodig investor og prosessen hans er testet over tid. I fondet Global Basics søker han virkelig langsiktige muligheter blant byggestenene i den globale økonomien. Dette gjør at fondet har en høyere risikoprofil ettersom hans valg kan falle i unåde til tider, men French har tålmodigheten til å ri av kortsiktig mindreavkastning da han er trygg på aksjens ulitmate potensiale.

Frenchs langsiktige tilnærming har kommet tydelig frem over de siste tre årene. I 2008 opplevde fondet en betydelig nedgang hvor de tapte 26% av investorenes midler. Det er viktig å merke seg at fovalteren opprettholdt sin tilnærming og endret ikke porteføljen nevneverdig. Investorer som ble værende i fondet ble derfor med på den sterke innhentingen i både 2009 og 2010. Fondets avkastning var henholdsvis 35,4% og 27,7% i disse årene. Dermed hentet fondet inn tapet fra 2008 og gjorde det betydelig bedre enn referansegruppen. French er virkelig en dyktig forvalter som tydeligvis er opptatt av å levere glimrende avkastning over tid til sine investorer.

Vincent Strauss
Comgest Growth Emerging Markets
Magellan
Vincent Strauss er en erfaren forvalter av vekstmarkedsfond. Han har drevet flaggskipet Magellan siden 1994 og tok over Comgest Growth Emerging Markets i 2005. Det er tydelig at han ser på sine kunder som langsiktige partnere fremfor kilder til økt kapital. Faktisk har han flere ganger nylig anbefalt investorer å ikke skyte mer penger inn i vekstmarkeder i den nære fremtid – en handling vi ser altfor sjelden, men som er svært ansvarlig.

Med sin lange erfaring har Strauss bygget en solid merittliste med meravkastning. Han kjennetegnes av sin uvillighet til å inngå kompromisser med hans bestemte investeringskriterier, som best oppsummeres som ”kvalitet” og ”vekst” i den rekkefølgen. Derfor vil han ikke investere for mye i veldig sykliske navn og han unngikk finanssektoren i god tid før nedgangen i 2007-2008. Dette kan føre til perioder med mindreavkastning, noe som gjør fondets meravkastning i 2010 desto mer imponerende. I 2010 var markedet preget av sykliske aksjer fra sektoren materialer. Strauss’ fokus på å passe på investorers kapital, fornuftig investering i notorisk vanskelig terreng og en bevist evne til å gi meravkastning for fondets andelseiere over tid gjør ham til en sterk kandidat til årets forvalter.

Jorik van den Bos
Kempen Global High Dividend
Jorik van den Bos og hans team har holdt på lenger enn det kan virke som ved første øyekast. Hos ING forvaltet de en sammenlignbar global utbyttestrategi med avkastning som også slo referansegruppen over en femårsperiode. Kjerneteamet har sittet sammen i et tiår og har ikke bommet på et slag siden de kom til Kempen. Sammen kan de se tilbake på en imponerende treårsperiode i en tid hvor mange i referansegruppen viser til dårlige resultater siden de satt på finansselskaper som droppet utbytte.

Teamets forsøkt-og-testede prosess fokuserer på utbytteandel, men definitivt ikke på bekostning av alt annet. Mens en aksje i utgangspunktet må vise til en 3,3% dividende for å bli tatt med i porteføljen analyserer teamet grundig om dividenden kan opprettholde den avkastningen. Dette sikrer en portefølje bestående av selskaper av høy kvalitet fremfor de altfor vanlige aksjene med høye dividender og lav avkastning. Teamet er også villig til å plukke aksjer blant de små og mellomstore selskapene og det er der hvor de finner verdi. I fjor bidro blant annet selskaper fra oljesektoren sterkt, med navn som Fred Olsen Energy og Seadrill. Aksjer fra finanssektoren trakk også sin del av lasset. Denne type valg førte til at fondet havnet blant de 25% beste i 2010. Teamets jevne karakter, gode resultater over tid, samt en strategi som vektlegger utbytte uten å ofre kvalitet, vipper alle i favør van den Bos.

(c) Copyright 2011 Morningstar. Alle rettigheter reservert.
Reproduksjon eller annen gjenbruk av denne artikkelen er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra Morningstar.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Christopher J. Traulsen, CFA  er direktør for forvalteranalyse i EMEA for Morningstar.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings