Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Video: 5 risikofaktorer vi ikke ønsker.

Morningstar markets editor Jeremy Glaser on rotten risk-reward trade-offs and rearview-mirror mistakes.

Jason Stipp 21.06.2010 | 8:34

Om forfatteren

Jason Stipp  Jason Stipp is Site Editor for Morningstar.com