Latin Amerika – ekstrem avkastning, grunn til å være forsiktig?

Latin Amerika har lagt bak seg ekstremt gode avkastningstall siden 2003. Burde du ta dette som en advarsel? Hvordan har de fondene som markedsføres i Norge posisjonert seg i forhold til MSCI EM Latin America?

Thomas Furuseth 18.07.2008 | 11:43
Facebook Twitter LinkedIn
Ved gjennomgang månedsslutt juni 08, så hadde MSCI EM Latin America en gjennomsnittlig 5 årsavkastning på 37 % målt i norske kroner. Det som fort også er klart er at få forvaltere har klart å gi avkastning over den nevnte indeksen. Faktisk så er det kun to (unike) fond som klarte å slå denne indeksen over de siste 5 årene, blant de fondene som er tilgjengelig til norske investorer.

Ved slutten av juni 08, klarte disse fondene å slå MSCI indeksen over 5 år:
CAAM Funds Latin America Equities
ISI Latin America Equities A


Indeksen har ikke fylt 10 år enda, så vi får ikke sammenlignet over en tiårsperiode. Det man imidlertid må huske på er at i 2002 så hadde regionen store problemer. Indeksen falt 40 % i NOK, Argentina hadde problemer med å overholde sine gj

eldsforpliktelser og valutaene svekket seg skarpt i region noe som forsterket fallet på børsene sett med våre øyne.

Brasil og Mexico

Brasil og Mexico er de landene er dominerende i regionen, sett i investeringsøyesmed. Brasilianske aksjer står for omtrent 70 % av MSCI EM Latin America, mens Mexico står for omtrent 20 % av indeksen. Det vil si at omtrent 10 % av indeksen per slutten av juni 08 kommer fra andre land i regionen. Hvis man bryter ned informasjonen og ser på indekser som følger kun Mexico og kun Brasil, så ser vi at landene har ganske ulik sammensetning av selskaper. Brasil er tunge innen energi, materialer og finans, mens Mexico er tunge innen telekom, finans, forbruksvarer og materialer. Som du sikkert også vet er Brasil en stor leverandør av råvarer. Energi og råvarer fortsetter å ha høye priser, mens finanssektoren har vært rammet i hele verden. Husk at store kursutslag for hele sektorer påvirker indekssammensetningen for indekser som baserer seg på markedsverdien til aksjene.

Er man skeptiske til disse sektorene så bør man tenke seg om to ganger før man investerer i Latin Amerika. I tillegg så finnes det varierende grad av geopolitisk risiko ved å investere i disse markedene.

Hvordan har forvalterne posisjonert seg nå?

Det er interessant å se at mange av forvalterne har undervektet seg kraftig i forhold til MSCI EM Latin America i energi, med en eksponering som er det halve av indeksen. I tillegg så var fondene ved forrige porteføljerapportering kraftig overvektet mot finanssektoren. Igjen så gjelder dette fondene som investerer i hele Latin Amerika og som er tilgjengelig for investorer i Norge. I tillegg så har fondene undervektet materialer i forhold til indeksen. Noe av dette kan kanskje tilskrives diversifiseringshensyn, men man kan ikke se bort i fra at det også er bevisste beslutninger om å endre allokeringen. Når det gjelder eksponering mot landene så ser vi at de fleste har undervektet Brasil og overvektet Mexico, noe som igjen kan være en bevisst strategi for å velge de sektorer eller aksjer som virker attraktive.

Hvis du har valgt et fond som utelukkende investerer i Brasil, så har ikke forvalteren mulighet til å investere i de aksjene som kan være interessante i andre Latin-Amerikanske aksjer. Husk også på at hvis du eier et fond som investerer utelukkende i Norge, eller har stor eksponering mot de nevnte sektorene, så vil du kunne få sektoroverlapp eller konsentrasjoner i porteføljen. Norge har spesielt mye energirelaterte aksjer, så sjekk dine beholdninger for å se om du må komplettere med andre fond som har en annen eksponering.

Bruk gjerne porteføljeverktøyet på www.morningstar.no for å sjekke din portefølje. Høy avkastning de siste 5 årene i regionen bygger også oppunder argumentet for at du skal være forsiktig med å investere for mye i regionen. Hvis veksten avtar eller forutsetningene endres kan et fall bli stort. Bruk sterk vekst i verdien i fondene til å trimme porteføljen, slik at du er tilbake på en fornuftig og divers allokering i ulike bransjer, markeder og aktiva.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings