Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Seks av syv år med baksmell

Problemene for IT bransjen er fortsatt tilstede, samtidig som stigende inntekter kreves for å støtte dagens aksjekurser. Forsvakningen i USA betyr dermed at også 2006 kan bli skuffende.

Jonas Lindmark 10.02.2006 | 10:51
Med unntak av 2003 har IT fondene utviklet seg svakere en verdensindeksen hvert år siden toppen i 2000. Avkastningen i 2005 var ikke dårlig, da fondene i teknologikategorien steg med 14 prosent i gjennomsnitt. Dette er imidlertid svakt sammenlignet med globalfondene, der den gjennomsnittlige avkastning ble 21 prosent, begge målt i norske kroner.

Det er verdt å merke seg at amerikanerne, og andre dollarbaserte investorer, har opplevd en svakere utvikling. Dette kommer som et resultat av at dollaren styrket seg gjennom 2005 mot kronen. Den amerikanske Nasdaq indeksen, som regnes i dollar, steg med kun 1 prosent i fjor. IT aksjene i resten av verden har utviklet seg noe bedre, men var også en skuffelse sett med amerikanske øyne.

Problemene er der fortsatt

Et rimelig spørsmål nå blir om investorene har blitt overdrevet negative til verdensledende selskaper innenfor, programvare, maskinvare og telekommunikasjon. I så fall kan det være duket for et nytt svakt år i 2006.

Dessverre finnes fortsatt de grunnleggende problemene for IT bransjen. Det mest tydelige er prispress, som er et resultat av både overkapasitet, teknisk utvikling og nye konkurrenter. Derfor hjelper det ikke stort at etterspørselen stiger i antall enheter, da marginene samtidig presses og prisene faller. Videre har øvrige bransjers investeringer i teknologi aldri tatt helt fart i løpet av den pågående høykonjunkturen. Den høye veksten i verdensøkonomien i 2004 og 2005, bremses dessuten av stigende råvarepriser og stigende renter, spesielt i USA.

Også syvende år svakt

Dermed tyder mye på at også det syvende året etter at IT boblen sprakk, blir et svakt år for Teknologifondene. Utviklingen i januar var noe svakere enn verdensindeksen. Dersom den relativt svake veksten i USA i fjerde kvartal fortsetter, vil sannsynligvis majoriteten av verdens investorer bli negative.

Om forfatteren

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  har siden 2000 vært redaktør og analysesjef for Morningstar.se. Før det skrev han om fond i 9 år for Affärsvärlden.