Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Årets beste kvartal

Tredje kvartal ble det desidert beste for verdens aksjemarkeder hittil i år. Utviklingen i Japan har vært spesielt god, mens USA fortsatt er usikker.

Jonas Lindmark 07.10.2005 | 13:41
Tredje kvartal ble det beste hittil i år for verdens aksjemarkeder. MSCI sin verdensindeks steg med 7 prosent, regnet i dollar. Dette er det tredje beste kvartal i løpet av de siste to års børsoppgang. Aksjemarkedene har dermed hentet igjen nedgangen fra første og andre kvartal i år.

Ser vi på utviklingen for verdensindeksen i norske kroner, har utviklingen vært ulik den i dollartermer. Grunnen til dette er den varierende utviklingen i amerikanske dollar hittil i år. Du kan selv se utviklingen i de ulike valutaene ved å velge knappen sammenlign markeder her på www.morningstar.no. Velg NOK og USD i menyen øverst til høyre.

Merkelig utvikling

Det er imidlertid ”dollarperspektivet” som du bør legge til grunn dersom du forsøker å forstå hva som hender på det globale aksjemarkedet. Da vil en finne en merkelig utvikling.

De tunge nyhetene som har kommet i løpet av tredje kvartal er nemmelig stort sett negative. For det første har oljeprisen fortsatt den sterke utviklingen. For det andre har to uvanlig sterke orkaner herjet i USA, noe som vil føre til høyere statlige utgifter og muligens høyere inflasjon. Renteøkningene i USA har fortsatt og de ser ut til å vare lengre enn tidligere antatt. I tillegg har veksten i selskapenes inntjening stagnert den siste tiden. Unntaket er Japan, der president Koizumi vant valget 11.september. Dette har økt sjansen dramatisk for økonomiske reformer i tiden fremover.

I løpet av tredje kvartal har dollarkursen samtidig, for første gang på lenge, vært relativ stabil. Isteden har børsutviklingen variert kraftig mellom de store blokkene – USA, Europa og Japan. Tredje kvartal har spesielt gitt Japan revansj, med en oppgang på 19 prosent i dollar.

Også andre vekstmarkeder som for eksempel Asia, Latin-Amerika og Øst-Europa har steget kraftig. USA indeksen har kun steget med 3 prosent i tredje kvartal. Men USA står for nesten halvparten av det global aksjemarkedet, så verdensindeksen har ”bare” steget med 7 prosent.

Naturlig med gevinstsikring

Den første uken av oktober har vært preget av gevinstsikring. Dette er naturlig med tanke på at fremtidsutsiktene for USA er mørke nå. Dette i et land som har vært motoren for verdens høykonjunktur de siste årene. Spørsmålet nå blir om vi har basert årstoppen i aksjemarkedet, eller om oppgangen fortsetter igjen. Det som er helt klart er at sterke kvartal ofte etterfølges av svake kvartal, som er en del av aksjemarkedets naturlige svingninger.

I tillegg har argumentene for en svakere dollarkurs blitt sterkere. Dette i takt med at USAs økonomi forsvakes og ubalansen i utenlandsregnskapet er rekordstor.

Dersom dollarkursen skulle rase, noe som skulle være negativt for aksjekursene målt i kroner, vil det være det avgjørende spørsmålet i tiden fremover. Dersom rentene mot formodning skulle stige kraftig i USA, vil dette forminske forbruket og importen. Da vil boligboblen i USA sprekke, noe som igjen vil føre til lavkonjunktur og børsfall. Det er selvfølgelig mulig at aksjekursene fortsetter å stige ennå en stund, men mye taler for at utviklingen kan bli negativ.

Om forfatteren

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  har siden 2000 vært redaktør og analysesjef for Morningstar.se. Før det skrev han om fond i 9 år for Affärsvärlden.