Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Fortsatt verdt å øke andelen rentesparing

Verdens aksjemarkeder har beveget seg sidelengs det siste halve året. Risikoen for at negative nyheter fører til kursfall er fortsatt tilstede, så det er ikke for sent å flytte en del av sparingen til rentefond.

Jonas Lindmark 08.09.2004 | 13:04
Etter en kraftig global innhenting fra mars 2003 til mars 2004, da aksjekursene steg med 50 prosent regnet i dollar, har børsutviklingen vært svak det siste halve året. Dette kan virke merkelig ettersom den globale høykonjunkturen har fortsatt, men beviser nok helt klart at majoriteten mener aksjer nå er fair priset.

Kun 7 prosent opp

Basert på den grunnleggende sammenhengen som finnes mellom produksjon og selskapsgevinst, er det dermed rimelig å forvente seg en avkastning fra aksjer på syv prosent i gjennomsnitt per år sett over de kommende 10-20 årene. Svingningene i hvert enkelt år kommer imidlertid til å fortsette.

Videre har utviklingen på verdens aksjemarkeder de siste 10 årene blitt mer og mer lik. Tydeligst er det når børsen i New York faller, så drar dette med seg de andre børsene nedover. Dermed har det blitt vanskeligere å forbedre avkastningen gjennom å velge rett marked. Det er imidlertid fortsatt stor forskjell på forvalternes prestasjoner, ettersom de velger ulike aksjer, så valget av fondsselskap har blitt viktigere.

Svigningene på verdens børser har også økt, med minst ett stort børsras per år. Dette gjør at fondssparerne kan tjene mye på å vente med å investere til etter et slikt børsras. På 1900-tallet var det vanlig å gi rådet ”kjøp og hold”, men de økte svingningene har gjort det åpenbart at det finnes mye å tjene på å minske sparingen i aksjefond etter børsoppganger og vente på neste kjøpsmulighet.

Fordeling mellom aksjer og renter

Resultatet av sterkere korrelasjon mellom verdens børser og tiltagende svingninger, gjør at det er først og fremst valget av fordelingen mellom aksjefond og rentefond som avgjør fondssparernes avkastning.

I tillegg finnes det fire viktige faktorer å være oppmerksom på. For det første har det blitt mye viktigere å holde avgiftene lave. Indeksfond med lavere avgifter er derfor et interessant alternativ. For det andre kan fondssparere som tar seg tid til sine fondsinvesteringer tjene mye på å velge dyktige forvaltere. For det tredje er det lite hensiktsmessig å investere i aksjer straks etter en god periode på børsene. Men viktigst av alt er innsikten om at sannsynligheten for at aksjer i fremtiden vil gi lavere avkastning enn rentefond.

Om forfatteren

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  har siden 2000 vært redaktør og analysesjef for Morningstar.se. Før det skrev han om fond i 9 år for Affärsvärlden.