Sterk euro til besvær

Euro styrket seg med mer enn 20% mot dollaren i 2003 og viser fortsatt en positiv utvikling. Selv om den sterke euroen skaper hodebry for europeiske eksportører, er europeiske aksjer og obligasjoner mer populære enn de amerikanske.

Sara Silano 09.01.2004 | 10:47
Facebook Twitter LinkedIn
MSCI sin Europaindeks steg med 3,8 prosent i desember, mens oppgangen i 2003 ble på 12 prosent (målt i euro). Siden nyttår har euroen fortsatt sin sterke utvikling mot amerikanske dollar.

Til tross for euroens sterke utvikling mener fondsforvalterne at valutaen har mer å gå på. Dette viste blant annet Morningstars Europeiske forvalterundersøkelse for desember. Der svarte 69 prosent av forvalterne at euroen vil bli den sterkeste valutaen i 2004, mens hele 90 prosent mente amerikanske dollar vil bli svakest i år.

En sterk euro er problematisk for europeiske selskaper som eksporterer varer og tjenester til USA og kan bidra til å de

mpe børsoppgangen i Europa. Likevel har investorene brydd seg lite om valutaens utvikling så langt. Henderson Global Investors peker på at mye av handelen foregår innenfor medlemslandene, der valutarisikoen er minimal. Videre handler europeiske selskaper nå mer mot Asia, der euroen har vært langt mer stabil.

Den europeiske sentralbanken (ECB) valgte å holde nøkkelrenten uendret på 2 % ved sitt siste rådsmøte. Sentralbanken forventer en moderat oppgangsperiode i 2004 og vil nødvendigvis følge nøye med på euroens utvikling. Den sterke euroen vil minske sannsynligheten for renteoppgang, mens et fall i valutaen kan føre til kutt i renten.

Mye takket være signaler om at en høykonjunktur er i gang, bidro til at sykliske aksjer utviklet seg sterkt. I følge Fortis Investment er investeringer i europeiske aksjer interessant fordi de nå er priset gunstigere enn obligasjoner og amerikanske aksjer. Mens 2003 var året for små og mellomstore børsnoterte selskaper, kan 2004 være året da de store selskapene vil utvikle seg sterkest. Aksjefond som investerer i små og mellomstore selskaper i eurosonen, steg med 30 prosent i 2003, mens fondene som investerte i store selskaper steg med 20 prosent i gjennomsnitt (målt i euro).

Fondsforvalterne er optimistiske nå, men det er fortsatt usikkerhetsmomenter. Uforutsett svakere utvikling i økonomien eller nye geopolitiske kriser kan trekke i negativ retning.

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings