Hvordan kjøpe andeler i et fond?

Morningstar Europe Editor 12.03.2003 | 10:57
Det å kjøpe andeler i et fond er kanskje ikke så lett som å kjøpe melk på butikken, men det er ganske nære. Kunsten er å finne ut om du trenger profesjonell rådgivning eller ikke, eller om du ønsker å gjøre alt på egen hånd. Begge metodene har både fordeler og ulemper.

Trenger du hjelp?

Kanskje du ikke har tid, interesse eller kompetanse til å sette sammen din egen portefølje av fond. Ingen grunn til panikk. Profesjonelle rådgivere kan hjelpe deg med å sette sammen en fondsportefølje som passer din økonomiske situasjon og risikotoleranse.

Denne servicen er dessverre ikke gratis. Dersom du ønsker en skreddersydd løsning, hender det at du må betale en avgift til rådgiveren. Men det er ikke alle rådgivere som tar seg betalt for sine råd. Enkelte fondsrådgivere jobber på provisjon, og får isteden en prosent av hvor mange fondsandeler de selger. Denne avgiften gjenspeiler seg som regel i kjøpsavgiften til fondet.

Fordelen ved å ha hjelp av en profesjonell rådgiver er selvsagt at du får hjelp til å ta avgjørelse som vil påvirke din finansielle situasjon i dag eller i fremtiden. Rådgiverne tar seg av papirarbeidet, rapporteringen og overvåker dine investeringer.

Ulempen er selvsagt kostnadene. Videre er det en utfordring å finne de gode rådgiverne, som du kan stole på. Det er viktig at du finner en rådgiver som er dedikert, og har god oversikt over dine plasseringer. Dette er tross alt dine penger, og det er viktig at du forstår hvorfor din kapital er investert der den er.

Gjør det selv

Har du gjort "hjemmeleksene" dine og føler at du selv kan foreta et fondsvalg? Da har du flere muligheter.

Det første alternativet er å gå til en on-line megler. For eksempel, dersom et fond har en kjøpsavgift på 5% vil 2% vil gå til megleren, og 3% til forvalteren av fondet.

Det andre alternativet er å kjøpe andeler via en distributør eller online.

Det tredje alternativet er å ta direkte kontakt med forvaltningsselskapet. Kontaktinformasjon til forvaltningsselskapene finner du på på våre nettsider. Vær oppmerksom på at enkelte forvaltningsselskaper tilbyr kjøp og salg av fondsandeler på egne nettsider. I enkelte tilfeller er avgiftene for å komme seg inn og ut av fondet redusert ved handel via hjemmesiden til en forvalter.

Om forfatteren

Morningstar Europe Editor  .