Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Hva er et fond

1. Hva er et fond

Morningstar Europe Editor 12.03.2003 | 10:27
Et fond samler flere som ønsker å investere. Fondet samler sammen pengene til en gruppe investorer, og plasserer pengene i aksjemarkedet, renteinstrumenter og andre investeringsformer eller i en kombinasjon av disse.

Det er ulike fondstyper på markedet i dag. Benevnelsen fond brukes i disse artiklene om flere ulike typer fond som finnes på markedet i dag.

De vanligste fondstypene på markedet i dag er: Aksjefond, Rentefond og Kombinasjonsfond

Aksjefond: Fond som investerer mesteparten av sine midler i aksjer.

Rentefond: Fond som investerer i ulike renteinstrumenter.

Kombinasjonsfond: Fond som investerer i både aksjer og renteinstrumenter.

Kjøp av fond

Når du investerer i et fond, kjøper du i realiteten andeler i fon

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Morningstar Europe Editor  .