Oppdaterte porteføljer

Morningstar Europe Editor 19.07.2002 | 10:48
Andre kvartal er over, og det er tid for rapportering av fondenes porteføljer. Du finner nå oppdaterte porteføljer under ”Innhold” på de enkelte fondene.

De fleste norske forvalterne har nå rapportert sine porteføljer til Morningstar. DnB Investor, Storebrand Fondene, Firstnordic, KLP, Holberg, Carnegie og Avanse har til nå vært tidligst ute med å rapportere sine porteføljer elektronisk til Morningstar.

Innsamling av porteføljer er en viktig del av Morningstars arbeid, og vi bruker mye tid på å samle inn, og kvalitetssikre informasjonen som finnes på de ulike forvalterne.

Det er imidlertid flere forvaltere som fortsatt henger etter med sin rapportering til Morningstar. Odin, Orkla og ABIF har ennå ikke rapportert sine porteføljer, noe som medfører at brukerne av Morningstar ikke får tilgang til oppdaterte porteføljer når de søker opp disse fondene på www.morningstar.no.

Morningstar oppfordrer disse forvalterne til å ta kontakt med oss slik at vi kan få oppdatert informasjonen fortløpende.

Om forfatteren

Morningstar Europe Editor  .