Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

5 stjerner - betyr det ''løp å kjøp''?

Morningstar har i over ett år tildelt opptil fem stjerner på fond som er tilgjengelig i det norske markedet. Fem stjerner er best. Når fondet har fått 5 stjerner, betyr det at du skal kjøpe fondet nå?

Ketil Myhrvold 26.04.2002 | 11:34
I denne ukens kommentar ønsker vi å presentere Morningstar Rating for nye lesere, og kanskje oppklare noe for ”gamle” lesere.

Bakgrunn

Morningstar har som målsetning å tilby objektiv, enkel og lettfattelig informasjon om samtlige fond som er godkjent for salg i Norge. Informasjonen som blir presentert skal også være lik på alle fond uavhengig av leverandør. Morningstar gir følgelig ingen direkte råd om hvilke fond som investoren skal velge. Vi har ingen forutsetninger for å foreta den nødvendige risikoanalyse av investoren. Gjennom den informasjonen som blir presentert på våre nettsider bidrar Morningstar med verktøy, underlagsmateriale og ulike nøkkeltall som vil være til hjelp i investeringsbeslutningene. De konkrete investeringsbeslutningene må den enkelte investor gjøre selv, eventuelt med støtte fra sin rådgiver.

Morningstar Rating

Morningstar Rating baserer seg på fondenes historiske avkastningstall- og risikotall. Tildeling av stjerner, fra en til fem, skjer relativt innenfor den kategorien som fondet tilhører. De 10 prosent beste fondene får fem stjerner, 22,5 prosent får fire stjerner, 35 prosent får tre stjerner, 22,5 får to stjerner de siste 10 prosent får en stjerner. Alle fond som er tilgjengelig for salg i Europa er kategorisert innenfor de samme kategoriene. Morningstar har tildelt alle fondene èn bestemt kategori basert på de faktiske investeringene som fondet har. Eksempelvis er DnB Japan i samme kategori som tyske, franske og engelske fond som har Japan som sitt investeringsområde.

Forbedringer i beregningene

Tidligere foretok Morningstar en beregning av Morningstar Rating basert på de tre brede kategoriene; norske aksjefond, internasjonale aksjefond og rentefond. Under kategorien internasjonale aksjefond lå dermed underkategoriene japan-, europa-, norden-fond osv. I tillegg til noen sektorfond. I perioder hvor en bestemt region eller sektor hadde god avkastning fikk denne sterk dominans i ratingen. Dette ble endret fra og med Januar i år! Nå beregnes Morningstar Rating direkte på de smalere kategoriene Japan, Europa, Norden, Asia osv, og på sektornivå. Dermed er det nå enklere for deg som fondssparer å finne de fondene som har høyest Morningstar Rating direkte innenfor de ulike kategoriene.

Sier Morningstar Rating noe om fremtiden?

Antall stjerner fondet har fått i Morningstar sin beregning forteller ikke noe om fremtiden. Utsagnet om at ”historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning” gjelder også for bruken av Morningstar. Antall stjerner som et fond har forteller hvor godt fondet har gjort det relativt mot andre fond innenfor en kategori – frem til i dag. Oppdatering av Morningstar Rating skjer en gang per måned. Fond med fem stjerner er altså blant de 10 prosent beste innenfor sin kategori. Beregningen foretas over en periode på 3 år, så det kan være sannsynlig at fond med fire og fem stjerner kan være de fondene som kan klare seg relativt bra også i tiden fremover.

En analyse fra England mener å kunne motbevise tesen om at historisk avkastning ikke har noen betydning for fremtiden. Analysen viser at historiske avkastningstall har vist seg å kunne være en guide til fremtidig avkastning. Analysen, som ble foretatt i september i fjor, er publisert av Unit Trust Companies and Investment Funds (AUTIF), og er basert på empiriske data fra USA og England. Analysen konkluderer med at historisk avkastning bør vurderes av investorer som ønsker å vurdere fremtidige investeringer. Fond som over tid har vist en svak utvikling, har en tendens til å fortsette den negative utviklingen også i fremtiden.

Imidlertid mener Morningstar at det er flere kriterier enn bare Morningstar Rating du som fondssparer bør se på før du velger dine fond.

Så hva bør du gjøre først?

Sist uke skrev Morningstar en artikkel om hvordan du kan unngå de største fallgruvene, og denne er absolutt relevant på hva du som fondssparer bør gjøre først. Ikke velg fond kun ut fra historisk avkastning er sannsynligheten for at du velger feil fond størst. Risiko og avkastning henger sammen, og desto større historisk avkastning et fond har hatt - desto større risiko er det i dette fondet. Med risiko her mener jeg sannsynligheten for at fondet kan falle sterkt i tiden fremover, og ikke levere de sterke historiske avkastningsverdiene som du baserte dine kjøp på.

Bestem deg først for hvilken risiko du ønske å ta med dine fondsplasseringer, og velg fond som passer deg ut fra dette. Fondene må også passe i forhold til den tiden du ønsker å spare. Hvilke fond du skal velge vil være ulikt om du skal spare i 2 år eller i 15 år. Bruk Morningstar sine verktøy for å velge og sortere fondene. Legg også inn de aktuelle fondene i porteføljemodulen til Morningstar så du kan se om du totalt får en fornuftig fordeling i forhold til den risiko du ønsker å ta.

Slik bruker du Morningstar Rating

Når du har kommet et stykke på vei mht den risiko du ønsker å ha på dine fondsinvesteringer, og har en oppfatning om hvor lang tid du skal spare, kan du se på kriterier for valg av fond. Det finnes mange kriterier som kan brukes ved valg av fond. Noen bruker statistiske nøkkeltall, andre ser fondets faktiske investeringer, hvor lenge forvalteren har forvaltet fondet, trygghet i merkenavn osv. De ulike investorene har hver sin måte å tilnærme seg sine endelige fondsvalg på. Morningstar presenterer alle disse ulike kriteriene på hvert fondskort. Morningstar Rating er et av disse. Stjernene fra en til fem gir et raskt og visuelt bilde av hvordan fondet har utviklet seg i forhold til andre fond i samme kategori. Vi anbefaler at du bruker Morningstar Rating som et av dine beslutningsparametere når du velger dine fond. Men husk at antall stjerner sier kun noe om hvordan fondet har utviklet seg frem til i dag mht til avkastning og risiko, og bør derfor ikke alene danne grunnlag for dine fondsvalg.

Om forfatteren

Ketil Myhrvold  CEO Morningstar Norway