Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Oppdatert Morningstar Rating

Morningstar har nylig publisert denne månedens rating. Les mer om hvordan ratingen blir kalkulert, og den nye risikojusteringen her.

Morningstar Europe Editor 12.02.2002 | 12:22

Om forfatteren

Morningstar Europe Editor  .