Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Press på den europeiske sentralbanken

En ny markedskommentar: Europa

Ketil Myhrvold 07.05.2001 | 0:00


Etter en rekke rentekutt fra den amerikanske sentralbanken (FED), er nå presset på den europeiske sentralbanken(ECB) høyt. Sentralbanken har blitt kritisert fra flere hold på bakgrunn av deres håndtering av pengepolitikken. Men det er fortsatt få som tror på rentekutt under møte som avholdes denne uken.

Lavere rente i eurosonen kan øke det private forbruket, og stimulere til sterkere veksttakt i eurosonen. Dette kan videre reflekteres i selskapenes inntjeningsevne, og stigende aksjekurser. De siste månedene har imidlertid ikke det europeiske aksjemarkedet gitt den avkastningen som flere forventet da de amerikanske børsene falt. MSCI Europa indeksen har utviklet seg svakere enn verdensindeksen. Spørsmålet nå blir om det er et rentekutt som kan sette fart i de europeiske børsene.

Som fondssparer bør du imidlertid være langsiktig, og fokus bør derfor ligge på hvilke utsikter denne regionen har på lang sikt. Argumentet for videre vekst i eurosonen i tiden fremover er felles valuta, og at landene innenfor EU har tatt bort flere reguleringer som hindrer effektiv flyt av varer og tjenester.

Imidlertid er den offentlige sektoren fortsatt stor i Europa sammenlignet med f.eks. USA, og følgelig er skattene også høyere.

Morningstar venter at den effektivisering og produktivitetsforbedringen som har skjedd i USA i løpet av de siste årene, også i større grad vil bli implementert i Europa.

Vi venter at Europa kan være et attraktivt investeringsområde på lang sikt, men anbefaler å være selektiv i sin tilnærming til markedet. Velg eventuelt fond som har god spredning i sine porteføljer, både mht land- og sektorfordeling.

Om forfatteren

Ketil Myhrvold  CEO Morningstar Norway