Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Open Fund viser hele sin portefølje "live" på nett

Open Fund i USA har i løpet av det siste året presentert hele sin fondsportefølje åpent på internett - daglig. Når kommer den første i Norge?

Ketil Myhrvold 08.03.2001 | 0:00


Alle plasseringene som en fondsforvalter daglig gjør kan være teknisk mulig å legge ut åpent til kundene. Forvalterne av det amerikanske fondet Open Fund har i snart over et år åpent informert sine kunder om sine transaksjoner - daglig. Open Fund drives av selskapet Metamarkets.com i San Fransisco. Selskapet ledes av Donald Luskin som tidligere har vist gode resultater som global forvalter og leder hos Barclays. Andelseierne kan daglig se transaksjonene som forvalteren gjør og kursene på aksjene i fondet blir oppdatert med 20 minutter forsinkelse på egen hjemmeside. Andelseierne kan også "chatte" med forvalterne. Som en ekstra "gimmick" har forvalterne også et web-kamera i tradingrommet. - De kan kanskje ikke konkurrere med Big Brother-kameraene til TVNorge, men viser ihvertfall om forvalteren er på jobb eller ikke. Selskapet sier selv at kameraene symboliserer at de ikke har noe å skjule om sin virksomhet.

Hvordan er det her hjemme?

I Norge er fondsforvalterne pliktig å rapportere minimum hvert tertial (hver fjerde måned) til andelseierne. Da skal det rapporteres med full investeringsfordeling i fondet. Flere forvaltere rapporterer nå hvert kvartal (hver tredje måned) og enkelte forvaltere legger nå ut full investeringsfordeling på egne hjemmesider hver måned. Fortsatt er det enkelte forvaltere i Norge som ønsker å beskytte innholdet i porteføljen, og er noe restriktive med å legge ut full investeringsfordeling. Tendensen i markedet er imidlertid klar, og det går mot mer åpenhet også her hjemme. Vi tror også dette vil være en fordel for fondsbransjen på sikt. Når vi får se den første forvalteren som tar etter Open Fund i USA her hjemme er vanskelig å si, men den første som gjør det vil helt klart få mye oppmerksomhet. Konkurransebildet i det norske fondsmarkedet blir stadig hardere, og mer åpenhet kan være et konkurranseparameter som fortsatt ligger uprøvd i det norske markedet.

Morningstar presenterer åpent de 20 største aktivaplasseringene under hvert enkelt fond under informasjonsfliken "Innhold". Der får brukeren også informasjon om bransje- og landfordeling på porteføljen.

Om forfatteren

Ketil Myhrvold  CEO Morningstar Norway