For øyeblikket utføres det rutinemessig vedlikehold på nettstedet, og du kan derfor oppleve mindre periodiske tjenesteforstyrrelser. Vi setter pris på din tålmodighet.

Dette har Warren Buffett kjøpt og solgt i 2021

Dette er aksjene Warren Buffett kjøpte og solgte i løpet av første kvartal 2021.

Christopher Greiner, CFA 26.05.2021 | 16.42
Facebook Twitter LinkedIn

Warren Buffett

Warren Buffett - Oraklet fra Omaha - er av mange ansett som en av de aller beste aksjeinvestorene gjennom tidene. Han er styreleder og administrerende direktør i Berkshire Hathaway - et amerikansk investeringsselskap som er et av verdens største selskaper målt i markedsverdi. Warren Buffett har i tospann med sin mangeårige investeringskompanjong, Charlie Munger, og deres investeringsteam investert i både børsnoterte og unoterte selskaper med stor suksess. Investeringsteften til Warren Buffett har vært svært innbringende - ikke bare for Buffett selv, men også for aksjeinvestorene i Berkshire Hathaway – og Buffett er regelmessig å regne som en av verdens rikeste personer. Derfor kan det være verdt å merke seg hvilke aksjer Oraklet fra Omaha kjøper, beholder og selger.

Vi ordinære mennesker har ikke tilgang til den daglige investeringsaktiviteten i Berkshire Hathaway, men takket være SEC (Securities and Exchange Commission) 13F-rapporteringskrav, kan vi få kvartalsvise innblikk i aksjeporteføljen til Berkshire Hathaway. 13F-rapporteringen må leveres SEC innen 45 dager etter kvartalsslutt. Den nyeste tilgjengelige 13F-rapporten fra Berkshire Hathaway er derfor per mai 2021 og omfatter investeringsaktivitetene i årets første kvartal, rapportert med data per 31.03.2021.

Morningstar Direct og whalewisdom.com er benyttet til å grave i aksjeporteføljen til Berkshire Hathaway. Alle avkastninger er i NOK per 24.05.2021, foruten avkastningene i Price vs. Fair Value illustrasjonene som er i USD per 25.05.2021.

Warren Buffett og kompani har lastet opp i fem aksjer i løpet av årets første kvartal, inkludert ett helt nytt kjøp. I samme periode har de redusert posisjonene i elleve aksjer, samt at de har solgt seg helt ut av to. 

Kjøp

Berkshire Hathaway foretok et helt nytt kjøp i forsikringsselskapet AON (AON) i løpet av årets første kvartal. Det kan nevnes at Warren Buffett har lang erfaring med forsikringsbransjen. Berkshire Hathaway eier for eksempel datterselskapene Berkshire Hathaway Direct Insurance Company (THREE), GEICO Auto Insurance, og General Re i porteføljen (dette er selskaper som eies utenom aksjeporteføljen). Aksjekjøpet i AON vitner derfor om at Warren Buffett ser lyst på fremtiden til denne forsikringsgiganten. AON-aksjen er opp 17,3% hittil i år.

Analytikerne til Morningstar mener at AON-aksjen for øyeblikket er priset litt høyere enn rettferdig verdi (fair value). Derfor har AON for tiden 2 stjerner i Morningstar aksjerating. Du kan lese mer om Morningstar aksjerating her

Aon price vs fair value

Berkshire Hathaway har også økt posisjonen i dagligvareselskapet Kroger (KR) med hele 52% i form av 17,5 millioner nye aksjer. Berkshire Hathaway eier nå Kroger-aksjer til en markedsverdi på 1,8 milliarder USD, hvilket innebærer 6,7% eierskap i Kroger. Mat må man ha, tenker altså Warren Buffett, og det ser ut til at aksjeinvestorer flest er enige i den oppfatningen. Hittil i år er KR-aksjen opp 13,4%.

Kroger price vs fair value

Warren Buffett og kompani fortsetter å kjøpe aksjer i det amerikanske telekomselskapet Verizon (VZ). I løpet av årets første kvartal har Berkshire Hathaway kjøpt i overkant av 12 millioner nye VZ-aksjer, tilsvarende 8% økning i VZ-posisjonen. Første aksjekjøpet i Verizon ble foretatt i fjerde kvartal 2020 (kjøpte i underkant av 147 millioner aksjer til en markedsverdi på 8,6 milliarder USD). Per 31.03.2021 har Berkshire Hathaway 3,4% av aksjeporteføljen investert i Verizon, tilsvarende et eierskap på 3,8%. Hittil i år er VZ-aksjen i negativt terreng med 3,4%.

Verizon er én av aksjene Morningstar analytikerne tror vil dra fordeler av 5G-utviklingen over det neste tiåret og fremover. Per i dag har Verizon-aksjen en rettferdig pris, ifølge analytikerne til Morningstar. Dvs. at Verizon-aksjen er tildelt 3 stjerner i Morningstar aksjerating.

Verizon price vs fair value

Faktisk har samtlige aksjer kjøpt av Warren Buffett og temaet maksimalt 3 stjerner i Morningstar aksjerating. Men som Warren Buffett har sagt: “It’s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price”. Dette er kloke ord fra en vis mann.

kjøpte aksjer

Salg

Warren Buffett fortsetter nedsalget i Wells Fargo (WFC). I løpet av første kvartal 2021 reduserte Berkshire Hathaway WFC-aksjeposisjonen sin med hele 98%, dvs. at de har solgt i underkant av 52 millioner WFC-aksjer. Dette er fjerde kvartalet på rad Berkshire Hathaway reduserer aksjeposisjonen i WFC. Per 31.03.2020 eide Berkshire Hathaway 323 millioner aksjer i WFC. Per 31.03.2021 eier de skarve 675 054 aksjer. Det ser dermed ut til at Warren Buffett har mistet tilliten til den skandaleombruste amerikanske banken.

Hittil i år er WFC-aksjen opp hele 50%, men ser vi i grafen nedenfor har avkastningen over tid vært noe mer forsiktig. Morningstar sine analytikere mener WFC-aksjen er priset lavere enn rettferdig verdi. Derfor har WFC-aksjen for tiden 4 stjerner i Morningstar aksjerating.

Wells Fargo price vs fair value

Warren Buffett er kjent som en langsiktig investor. Derfor er det oppsiktsvekkende at han har foretatt en snarlig helomvending i oljegiganten Chevron (CVX). Berkshire Hathaway har nemlig solgt 51% av aksjebeholdningen de hadde i CVX i løpet av årets første kvartal (solgt 24,8 millioner aksjer). Merk at CVX ble innlemmet i aksjeporteføljen til Berkshire Hathaway i fjerde kvartal 2020 da de kjøpte 48,5 millioner CVX-aksjer til en markedsverdi på cirka 4 milliarder USD. Hittil i år er CVX-aksjen opp 22,4%.

Av grafen under ser vi at CVX-aksjen i fjerde kvartal 2020 var priset betraktelig lavere enn rettferdig verdi, ifølge Morningstar sine analytikere. Hittil i år har aksjen steget jevnt mot rettferdig verdi-estimatet og er per 25.05.2021 tildelt 3 stjerner i Morningstar aksjerating, hvilket betyr at aksjen er rettferdig priset.

Chevron price vs fair value

Det kan også nevnes at Berkshire Hathaway kvittet seg med alle aksjene i to selskaper; olje- og energiselskapet Suncor Energy (SU) og finansselskapet Synchrony Financial (SYF), tilsvarende henholdsvis 0,09% og 0,26% av aksjeporteføljen til Berkshire Hathaway.

aksjer solgt

Forsikring inn, olje ut

Vi har sett at Warren Buffett har foretatt et helt nytt kjøp i forsikringsselskapet AON. Videre fortsetter han å laste opp i telekomselskapet Verizon og dagligvareselskapet Kroger – både Verizon og Kroger har prestert bra i 2020 og bygget opp et godt momentum for tiden som kommer.

Samtidig har vi sett at Warren Buffett ikke er redd for å redusere posisjonene betraktelig i selskaper som for eksempel har tråkket godt ned i salaten (for eksempel Wells Fargo).

I tillegg har Warren Buffett vært rask på labben og vendt tommelen ned til oljeselskapet Chevron. Berkshire Hathaway solgte 51% av Chevron-aksjene i løpet av første kvartal 2021. Dette salget bør muligens få varselklokkene til å ringe hos de fleste Chevron-investorer, fordi Berkshire Hathaway kjøpte Chevron-aksjene så sent som i fjerde kvartal 2020. Kan aksjesalget indikere et mer bærekraftig fokus hos Berkshire Hathaway, eller har Warren Buffett luktet seg frem til noen andre ugler i mosen?

Selv om det kanskje ikke er anbefalt å replikere porteføljen til Berkshire Hathaway basert på 13F-rapporteringen (da er det antakelig bedre å kjøpe Berkshire Hathaway-aksjen), kan allikevel investeringsaktivitetene til Warren Buffett og kompani være et av mange støtteverktøy i din verktøykasse. Man blir ikke kalt Oraklet fra Omaha uten grunn. Vi påminner allikevel om at denne opplistingen av enkeltaksjer i Berkshire Hathaway sin aksjeportefølje ikke er en anbefaling om kjøp, da hver enkelt investor har ulik risikoprofil og forventning til fremtidig avkastning. Ta derfor kontakt med din rådgiver for vurdering av din totale portefølje.

Artikkelen er redigert 27.05.2021 kl. 06:55.

Motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post

Registrer deg her

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Aon PLC282,78 USD-0,54Rating
Chevron Corp158,53 USD0,57Rating
Suncor Energy Inc32,50 USD1,50
Synchrony Financial31,75 USD0,22Rating
The Kroger Co44,60 USD-0,22Rating
Verizon Communications Inc39,40 USD-1,03Rating
Wells Fargo & Co43,31 USD-0,53Rating

Om forfatteren

Christopher Greiner, CFA  er data journalist i Morningstar.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings