10 Nordiske fondsselskaper blant Europas 100 største fondsfamilier

Nordiske fondsselskaper har lave gebyrer, med god avkastning og høy bærekraft sammenlignet med resten av Europa. Ledertiden er derimot under gjennomsnittet, ifølge Morningstars nye undersøkelse.

Nordic Info Team 12.06.2020 | 9.11
Facebook Twitter LinkedIn

Vi har publisert den tredje oppdateringen av «Fund Family 100», et sammendrag av fakta om de største kapitalforvalterne i Europa. Når Morningstar evaluerer fondsfamilier, streber vi etter å identifisere hvilke fondsselskaper som er i virksomhet for å maksimere sin egen fortjeneste og hvilke fondsselskaper som er i virksomhet for å bygge et tillitsforhold til sine investorer. Etter vårt syn vil de selskapene som setter investorer først og justerer sine egne interesser med sine andelseiere lykkes i det lange løp.

Selv om de nordiske landene er små, har vi 10 fondsselskaper blant de 100 største. Nordea er den første, på plass 7 med 173 milliarder euro under forvaltning.

Ser vi på resultatene, har nordiske fondsselskaper gjort det bra. Som tabellen nedenfor viser, er kostnadene lave, med KLP som har den laveste gjennomsnittlige nettokostnad av alle, og ingen nordisk fondsselskap er i den nederste tredjedelen. Enda bedre er den gjennomsnittlige suksessraten på 70% etter 5 år. Alle de ti nordiske fondsselskapene klarer å ha mer enn halvparten av sine midler som både overlever og gir høyere avkastning enn kategorigjennomsnittet.

Nordiske i Fund Family 100
Plass Fondsselskap AUM
mdr euro
Kostnader
%-rank
Suksess rate
5 år (%)
% fonder
høy bærekraft
Forvalter
snitt (år)
7 Nordea 173 59 61 24 7.5
21 Swedbank 98 52 52 45 5.2
36 Handelsbanken 70 17 72 50 3.5
44 Danske Invest 57 39 64 19 7.4
45 SEB 56 35 65 30 5.8
61 DNB 34 35 71 20 5.8
82 KLP 23 1 77 25 9.1
91 SPP 21 6 82 71 6.5
92 Nykredit 21 21 80 15 6.2
97 Länsförsäkringar 19 59 78 58 2.8
  Gjennomsnitt 57 32 70 36 6.0

Bærekraft er der de nordiske fondsfamiliene virkelig skinner. For alle unntatt en av dem, Nykredit, har en fjerdedel av midlene eller mer med en Morningstar Sustainability Rating over gjennomsnittet. Dette plasserer dem i den første kvartil. SPP har den høyeste andelen, 71% av midlene har fire eller fem glober. Handelsbanken, Länsförsäkringar og Swedbank er blant de 10 beste. Det eneste området hvor nordiske fondsselskaper ikke er over gjennomsnittet, er «manager tenure», altså hvor lenge en forvalter eller et team holder lederrollen for fondet. Gjennomsnittet for alle fond i Europa er 6,8 år med den nåværende personen/teamet som ansvarlig for fondet. Bare KLP, Nordea og Danske Invest har lengre gjennomsnittlig tid.

Nedenfor følger en link for nedlastning av hele rapporten;

Last ned hele rapporten

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nordic Info Team  - a collaboration to translate and publish Morningstar analysis in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer