Pass på avstanden – kostnaden ingen får inntekt av

En stor og skjult kostnad ved vår sparing er det bare du og jeg som står for, nemlig hvordan og når vi kjøper og selger verdipapirer.

Thomas Furuseth 19.12.2019 | 11:15
Facebook Twitter LinkedIn

Investoravkastning i Europa

Etter hvert som kostnadene for fondene vi eier faller, er det en annen kostnad som bør vies vesentlig mer plass i vår bevissthet: hvordan du og jeg kjøper og selger verdipapirer. Avkastningen som vises på Morningstar.no og alle andre finansielle medier er det vi kaller totalavkastningen eller bare forkortet til «avkastning». Der måler man to punkter, en startverdi og en sluttverdi. Sluttverdien justeres normalt sett for alle eventuelle utdelinger man har mottatt i perioden, men man har bare to verdier, startverdi og sluttverdi. Hva som skjer mellom disse punktene, er i realiteten knekkende likegyldig for avkastningskalkuleringen.

Det er derimot ikke likegyldig hva som skjer mellom disse punktene dersom man gjør transaksjoner i perioden. Setter man inn ferske kroner på «bunnen» i perioden, så vil man få bedre avkastning enn om man setter dem inn på «toppen». Morningstars investoravkastning forsøker nettopp å kvantifisere hva det koster oss i avkastning å gjøre transaksjonene. Fordi man tar inn nye momenter, bør man riktignok være litt forsiktig med å trekke sterke konklusjoner i tilfeller hvor det snakkes om ett fond. Årsaken er at det kan være andre faktorer enn rene allokeringsårsaker, eksempelvis at man flytter kapitalen fra en klasse til en annen fordi man får bedre betingelser, eller det kan være fusjoner eller fisjoner, det kan være at man velger et annet fond i samme kategori eller det kan være andre årsaker.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies