Tosifret avkastning i både rente- og aksjefond

Gode tider for alle som vært investert. Men hva gjør det med forventet avkastning fremover?

Thomas Furuseth 22.11.2019 | 14:45

Ikke dommedagsprofet, ikke spåmann

Hvis man er dommedagsprofet, eller ‘perma bear’, så blir man ofte knust av optimistene i markedene. Det er likeledes vanskelig å spå eksakt hva markedene vil gjøre det neste året eller neste måned. Samtidig må man på et eller annet vis gjøre seg opp noen betraktninger om hvor de beste investeringsmulighetene ligger.

Rentefond

For rentefond er det slik at man har to komponenter som er viktige drivere for avkastningen, det ene er hva slags kupongrente som utbetales og det andre er hva man må betale for obligasjonen for å få denne kupongen. Ja, det er andre viktige forhold også, som eksempelvis hvor sannsynlig det er at utsteder faktisk betaler tilbake. Kupongen kan enten flyte i forhold til en på forhånd bestemt referanse, eller den kan være fast (fastrente). Obligasjonen har sannsynligvis en lang rekke med forhold som det er viktig for forvalterne å kunne. Vi som ser fond fra et mer makroperspektiv har derimot ikke (betalt for) muligheten til å se slik detaljinformasjon.

Men vi kan se fondene noe i kortene. Eksempelvis KLP Obligasjon Global II har i de første 10 månedene av 2019 gitt en avkastning på 10,7 %. Fondet hadde en durasjon på 6,12 ved siste årsslutt (basert på kalkulerte tall fra Morningstar), en effektiv rente (yield to maturity) basert på kalkulerte tall som lå rundt 3,31 % ved årets start. Ved slutten av oktober var yielden nede i 2,11 (-1,2 prosentpoeng), grunnet konveksitet har den kalkulerte durasjonen økt til 6,62. Det er punkter som vi ikke klarer å ta hensyn til i de kalkulerte tallene, men la oss bruke de som et eksempel nå. 6,12 * -(-1,2) blir + 7,4 %. I tillegg har man fått utbetalt/akkumulert kupongrente for 10/12 av året, det blir omtrent 2,2 %, sammenlagt 9,6 %. Legg til valutasikring og at jeg har brukt grove anslag, så havner man på 10,7 % avkastning.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
DNB Global Indeks A360,57 NOK-0,59
DNB Obligasjon  
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks I2 204,35 NOK-0,79
KLP AksjeGlobal Indeks V1 642,91 NOK-0,59
KLP Obligasjon Global II1 237,51 NOK-0,36

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  er analytiker og redaktør på Morningstar.no. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies