Sbanken kutter kostnadene, setter press på Nordnet

DNB var først ute og satte ned distribusjonskostnaden for utvalgte interne fond. Investorene måtte derimot aktivt endre til dette nye fondet og den nye kostnaden var mer kompleks.

Thomas Furuseth 23.08.2019 | 11:13
Facebook Twitter LinkedIn

Sbanken kutter distribusjonskostnadene

Når en produsent (fondsselskap) selger/distribuerer sitt fond gjennom en tredjepart, eksempelvis Sbanken, så får Sbanken en bit av den årlige forvaltningskostanden i fondet. Eksempelvis om et fond har en årlig forvaltningsavgift på 1% så får Sbanken 0,3% og fondsselskapet får 0,7%. Det er denne distribusjonskostnaden som Sbanken nå harmoniserer. Før var disse kostnadene bestemt individuelt per fond, nå må det betales enten 0,06% eller 0,3 % per år dersom man kjøper fond uten rådgiver. Gjennom en rådgiver betaler man 0,4 %.

Sbanken reduserer i de fleste tilfellene distribusjonskostnadene og samordner kostnadene slik at Sbankens kunder kommer til å betale like mye i distribusjon uavhengig av om man velger fond X eller fond Y, gitt at det er likeverdige alternativer. Siden indeksfond har lavere distribusjonskostnad blir dermed indeksfond muligens subsidiert av de aktive fondene, samtidig som differansen mellom gammel og ny modell blir mindre enn hva som er tilfellet for de aktive fondene.

Hvor store er priskuttene egentlig?

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies