Personalisert portefølje versus verdipapirfond

Noen fintechs ønsker å tilby en portefølje spesieltilpasset til hver enkelt sparer, og noen drar frem store ord. Kanskje blir det fremtiden, men spesialtilpassede porteføljer kan umulig ha samme skalafordeler som et ordinært fond.

Thomas Furuseth 30.07.2019 | 9:14
Facebook Twitter LinkedIn

Personalisering

Vi er alle ulike, vi har ulike preferanser, drømmer og evner.

Dette taler for personalisering av porteføljene. En del av denne personaliseringen kan gjøres via fond ved å tilte porteføljen i den retningen investoren ønsker. Eksempelvis økt fokus på fornybare energikilder, redusere karbonintensiteten i porteføljen eller rett og slett at man tror teknologisektoren vil fortsette sin oppgang. Alt dette kan man relativt enkelt gjøre via fond allerede i dag, men ekstrempersonalisering betyr eksempelvis at man vil ha en indeksnær portefølje, men man ønsker ikke våpen, ikke selskapene A, B, C og heller ikke X, Y, V, dessuten tror man veldig på selskap D, E og F og ønsker dobbel indeksvekt.

Fordelen med å stå som eier av enkeltselskaper er at man kan bestemme mer hvordan man vil bruke sin stemme for eksempel ved generalforsamlinger. I tillegg kan man få en tettere forhold til investeringene sine når man hele tiden kan følge utviklingen i en lang porteføljeliste. Samtidig vil hver enkelt stemme bli kraftig vannet ut dersom vi alle har ansvaret for våre investeringer, i forhold til når store kapitalforvaltere slår seg sammen for å bedre forholdene i selskapene.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern