Apples handlinger hjelper dem å selge telefoner

Apple rapporterte 2. kvartalsresultater (avvikende regnskapsår) i den øvre del av sin guiding.

Ali Mogharabi 02.05.2019 | 13:07

Apple opplever fortsatt vekst i tjenester, samt stabilisering i iPhone-virksomheten. Konsernsjef Tim Cook fremhevet forbedringer i Kina takket være justeringen av prissettingen, innkjøps- og finansieringsprogrammene, stimulansarbeidet fra den kinesiske regjeringen og en forbedret handelsdialog mellom USA og Kina. I tillegg nevnte Cook at nedgangen i iPhone-salget var betydelig mindre de siste ukene i mars-kvartalet, noe som er en beroligende trend. I mellomtiden leverte tjenestesegmentet enda et imponerende kvartal, der App Store, Apple Music, skytjenester og App Store-søkeannonsevirksomheten opplevde tall som var høyeste noensinne. Kombinert med en voksende installert aktiv base, forblir vår smale moat rating intakt. Morningstar setter smal vollgrav (Narrow Moat) rating på Apple og dette skyldes byttekostnader. Byttekostnadene opprettholdes ettersom kundeservicen og lojaliteten i Apple fortsatt er sunn. Vi opprettholder vårt estimat på $200 underliggende verdi per aksje og vi tror aksjen er riktig verdsatt til dagens nivå.

Salget i andre kvartal var på 58 milliarder dollar, noe som er en nedgang på 5 % i forhold til samme periode i fjor. Nedgangen skyldes hovedsakelig iPhone-salget. Inntekter for Apples største produktsegment falt 17%, men resultatene forbedret seg i Kina, Japan og Amerika. Økningen i topplinjen reflekterte også 200 basispoeng (2 prosentpoeng) negative valutaeffekter grunnet en sterkere amerikanske dollar. Mac- og iPad-salget var henholdsvis 5,5 milliarder og 4,9 milliarder dollar. Mac-salget falt 5 % i forhold til fjoråret på grunn av begrenset tilgang til prosessor som vi tilskriver Intel. På den positive siden forventer Cook at denne motvinden vil ha minimal innvirkning på Apples tredje kvartal. Den nyeste iPad Pro økte iPads salgsvolum med 22 %, med en tilbakevending til vekst i Kina. Andre produkter steg med 30 % til $5,1 milliarder der ‘wearables’ vokste nesten 50 % takket være Apple Watch og AirPods. Vi ser på disse produktene med stor respekt da de støtter oppunders Apples iOS-økosystem.

Bruttomarginene for produktene til Apple falt 270 basispoeng til 31,2 %. Dette skyldes lavere volum for iPhone og prisavslag i områder som Kina. Tjenestene økte med 16 % i forhold til i fjor til 11,5 milliarder dollar der betalte abonnementer beløp seg til 390 millioner, en økning på 30 millioner i løpet av kvartalet og 120 millioner i løpet av det siste året. Apples bidrag fra den største tredjepartabonnementsappen i App Store utgjør kun 0,3% av totale inntekter fra tjenestene, noe som illustrerer mangfoldet i Apples abonnementsvirksomhet. Bruttomarginene i tjenester økte med 100 basispoeng.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Apple Inc320,85 USD0,92

Om forfatteren

Ali Mogharabi  er aksjeanalytiker hos Morningstar.

© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies