Vil mer populære aksjer gi lavere avkastning?

Klassisk finans sier at høyrisikoaksjer bør ha høyere forventet avkastning, og det er også en logisk vurdering. Samtidig ser vi at verdipapirer med attraktive egenskaper gir lavere forventet avkastning, mens de med ugunstige egenskaper mottar høyere avkastning. 

John Rekenthaler, CFA 29.01.2019 | 11:10

Utvidelse av verdsettelsesmodellen, se etter flere egenskaper enn risiko

I artikkelen «Prisen og populariteten: en aksjemarkedsmodell» gikk vi gjennom en fersk hypotese for hvordan aksjemarkeder blir verdsatt. Popularity: A Bridge Between Classical and Behavioral Finance av Roger Ibbotson, Thomas Idzorek, Paul Kaplan og James Xiong snur opp ned på de vanligste perspektivene innen finans. I forfatternes rammeverk, slik som er standard innen klassisk finans, vil verdipapirer motta høyere avkastning for å bære høyere risiko. Men risiko er bare en dimensjon av popularitet (eller upopulær siden høyere risiko er upopulært). Generelt sett vil verdipapirer med attraktive egenskaper motta lavere forventet avkastning, mens verdipapirer med ikke-attraktive egenskaper mottar høyere forventet avkastning. Popularitetsskjemaet gir lavere avkastning, ikke høyere.

Det kan synes rart at populære aksjer blir mindre profitable enn andre. Burde ikke deres rykte trekke aksjekursen opp? For å svare på dette retoriske spørsmålet, så vil jeg svare ja, men aksjemarkedsmodellene antar at denne effekten allerede har skjedd. Det betyr at i fremtiden vil man ha lavere forventet avkastning.

Forfatterne kunne ha arbeidet konvensjonelt. Popularitetshypotesen kunne ha blitt strukturert slik at man tillegger ekstra forventet avkastning til aksjer og selskaper som har uattraktive attributter. Den fremgangsmåten vil, til syvende og sist, komme til samme konklusjoner. Det er noen viktige årsaker til deres beslutning. Valget om å belønne verdsatte fordeler i stedet for å straffe ulempene understreker at deres modell, i motsetning til tradisjonelle modeller, ikke insisterer på at risiko er den eneste avgjørende faktor for å bestemme aksjeavkastning. Ordet «risiko» er unødvendig begrensende.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

John Rekenthaler, CFA  John Rekenthaler is Vice President of Research for Morningstar.

© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies