Nordea 1 – European Value Fund

Fondet er nå fullinvestert, noe som bør gi forvalterens aksjeplukkingsegenskaper mer tyngde.

Barbara Claus 26.04.2018 | 15:24
Facebook Twitter LinkedIn

Tom Stubbe Olsen har forvaltet Nordea 1 – European Value siden oppstart i 1998, og i perioden fra 2002 til midten av 2014 var han støttet av Léon Kirch. Olsen og Kirch jobbet sammen i deres tid i Nordea og grunnla European Value Partners i 2008, dette selskapet ble rebrandet til Mensarious i 2017 og rådgir dette fondet. Etter at Kirch forlot butikken, hentet Olsen inn et team av aksjeanalytikere for å støtte ham. I 2016 og 2017 forfremmet han Cedric Jacques til partner og deretter til porteføljeforvalter. Foruten Jacques, har det vært høy grad av omløp av analytikere i Mensarious, men overordnet analysekapasitet har blitt opprettholdt via nyansettelser.

Forvalteren har ikke en tradisjonell verdiorientering slik som man måler via tradisjonelle verdimåltall. Han vurderer selskapets verdi basert på dets styrke i inntjeningen, målt ved deres kontantstrøm over hele syklusen. Han ser etter kvalitetsselskaper, som han definerer som selskaper med sterk ledelse, sunne finanser og konkurransedyktige egenskaper. Som et resultat av dette har fondet vanligvis vært i blandingsdelen av Morningstar Style Box. Olsen er ikke pålagt noen begrensninger i form av markedsverdieksponering eller sektorvektinger. Historisk sett har han også vært kjent for å holde fondets kontantandel høy i tider med få kjøpsmuligheter, eller når han må ta hensyn til mange selgere av fondets andeler.

Selv om fondets langsiktige risikojusterte resultater er foran fondets referanseindeks, MSCI Europe, og gjennomsnittlig fond i Europa, Flex-cap kategorien, har det vært noen humper i veien. Resultatene er basert på vellykket aksjeplukking, men noen ganger, slik som i 2013, har dette ikke vært tilfelle. Det har også vært utfordringer med fondets kontantallokering på mellomlang sikt. Dette vil sannsynligvis ikke gjenta seg, ettersom Nordea bestemte seg for å holde fondet fullinvestert oktober 2017. Dette setter mer tynge på forvalterens evne til å plukke aksjer, men kan også bety at risikoprofilen blir noe mindre attraktiv sammenlignet med konkurrentene.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Barbara Claus

Barbara Claus  war von 2012 bis 2019 Fondsanalystin bei Morningstar.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies