For øyeblikket utføres det rutinemessig vedlikehold på nettstedet, og du kan derfor oppleve mindre periodiske tjenesteforstyrrelser. Vi setter pris på din tålmodighet.

Transoceans fjerdekvartalstall på linje med våre forventninger

Transoceans fjerdekvartalstall fra boring var på linje med våre forventninger, hvor redusert rigg-aktivitet og lavere dagsrater gjorde at topplinjen falt med 16 % sekvensielt.

Preston Caldwell 22.02.2018 | 14.22
Facebook Twitter LinkedIn

Samtidig gjorte reaktiviserings- og igangsettelseskostnader økte boreutgiftene i kvartalet, men de også var på linje med guidingen. Når vi vurderer utfallet fra kvartalet og ledelsens fremtidssyn er det usannsynlig at vi gjør større endringer i våre vurderinger.

Resultatene fra kvartalet reflekterer flere løpende offshore-tema og vi har oppretthold våre markedsforutsetninger. Nye og tøffere miljøkrav har medført flere nye avtaleinngåelser, med marginal prisingsforbedring, men utfordringer i markedet medfører vanskeligheter for flytere i andre markeder. Etter å ha møtt tøffere forhold har Transocean klart å sikre seg en rekke nye kontrakter, men antageligvis er mange av disse inngått nær dekningspunktet, men der de har muligheter for videre kapasitetsutnyttelse mellom eksisterende kontrakter og dermed tilby støtte til Transoceans kostnadsbase.

Vi forventer at en lav oljepris vil vedvare, noe som vil forhindre verdiskapning i overskuelig fremtid. Dersom oljeprisene skulle sette våre pessimistiske oljeprisanslag i skyggen forventer vi at Transoceans aktive porteføljeforvaltning vil kaste av seg. Ledelsens forventninger gjør oss styrket i troen på at en bred gjeninnhenting for dypvannsmarkedet fortsatt er flere år inn i fremtiden. Dermed er vårt syn på fremtiden og antagelsene som ligger til grunn for dette fortsatt uendret for Transocean.

Notatet ble først publisert på Morningstar Select 21.2.2018. Fremskrivninger er usikre av natur, investorer bør alltid forhøre seg med autoriserte finansielle rådgivere før kjøp eller salg av verdipapirer. Morningstar publiserer aksjeinformasjon på Morningstar.no for utdanningformål.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Preston Caldwell  er aksjeanalytiker hos Morningstar.

 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings