Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Intels svar på ‘design-svakheten’ ved deres prosessorer

Intel holdt telefonkonferanse 3. januar 2018 for å svare på bekymringer etter en rapport fra ‘The Register’ dagen i forveien rundt en ‘design-svakhet’ i Intels brikker som gjør dem sårbare for sikkerhetsbrister. 

Morningstar Equity Analysts 04.01.2018 | 13:28

Intels ledelse erkjente at den nye måten gjør at en potensiell angriper kan observere innhold i privilegert minne ved å omgå forventet privilegerte nivåer for å avsløre sensitive data slik som passord og krypteringsnøkler. Dette er konsistent med ‘The Register’ sin rapport. Stephen Smit (general manager i Intels ingeniørdatasenter) tok en defensiv tone når det ble diskutert om dette problemet var unikt for Intels brikkesett, og han hevdet at metoden ikke var koblet til en enkelt arkitektur eller prosessor, og at det ikke var mulig å stoppe tjenestene som brikkene utfører, injisere farlig kode eller korrumpere minnet. Som ventet, nevnte Smith et bredt samarbeid mellom brikkeprodusenter og programvareindustrien for å tette hullene. Smith forsøkte også nedtone svakere ytelse etter at brukere må oppgradere programvare og fastvare. Smith hevdet også at Intel ikke forventer at de ikke får signifikante kostnader med å rette opp problemene.

Vi noterer oss at Intels aksjer spratt noe tilbake i etterkant av pressemeldingen der det be fremsatt mange av de samme punktene som i samtalene. AMD falt noe tilbake fra tidligere intradag nivåer. Det vi sitter igjen med er at den gjennomsnittlige PC-brukeren burde ikke se signifikante dårligere ytelse i motsetning til tidligere spekulasjoner. Intel vil uansett være søkelyset etter hvert som løsningene og deretter blir ytelsene til ‘sikrede’ systemer blir intenst analysert. Vi opprettholder bred økonomisk vollgrav og $36 estimat på virkelig verdi for Intel, vi mener fortsatt at Intels aksjeverdi er for optimistiske grunnet potensielle risikofaktorer i utøvelsen av integrering av nylige oppkjøp og deres inntog inn i kunstig intelligens og brikker til bilindustrien. Vi opprettholder også vår ‘ingen’ økonomisk vollgrav og $9 estimat på underliggende verdi for AMD, og vi mener at markedet er for optimistisk på AMDs prospekter i konkurransen mot Intel og Nvidia.

Programvare- og fastvareoppdateringer vil bli tilgjengelige for brukere om noen få dager, og oppgraderingene vil fortsette i flere uker fremover. Noen operasjoner vil i starten få sterk ytelsesreduksjon (nesten 30 % som beskrevet av The Register), antar vi at ytelsesproblematikken vil avta over tid ettersom Intels ingeniører kan finjustere oppdateringene i tiden som kommer. Det var Googles ‘Project Zero’-team som oppdaget svakhetene, men de har ikke observert at noen at utnyttet svakhetene, men vi antar at IT-industrien vil være i høyberedskap i lang tid fremover for å lete etter angripere via denne metoden. Intel har oppsummert med at det finnes 3 ulike fremgangsmåter for å utnytte svakheten.

Intel har også hevdet at det er flere brikketyper som er rammet av svakheten, men AMD har utsendt en uttalelse der de hevder «grunnet ulikheter i AMDs arkitektur, mener vi at det er tilnærmet null risiko for AMDs prosessorer på dette tidspunkt». Vi vil være årvåkne for ny informasjon i forbindelse med denne saken, og vi forventer mye frem-og-tilbake mellom de ulike brikkeleverandørene. For tiden mener vi at markedsreaksjonene har vært for store.

Informasjonen er ment til utdanningsformål, vennligst forhør deg med finansiell rådgiver før kjøp eller salg av verdipapirer. Notatet ble først publisert 3.1.2018, og Morningstar oppdaterer informasjonen Ad Hoc på select.morningstar.com for de som har abonnement. Estimater er usikre av natur og kan endres som følge av ny informasjon. 

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Advanced Micro Devices Inc49,26 USD-2,16
Intel Corp65,69 USD-4,06
NVIDIA Corp240,20 USD-4,10

Om forfatteren

Morningstar Equity Analysts  Morningstar stock and fund analysts cover 2,000 mutual funds, 2,100 equities, and 300 exchange-traded funds.