Regulering og teknologisk fremgang vil skape bølger i Europa

Distribusjon er nøkkelen i forsikringsmarkedene. 

Morningstar Equity Analysts 17.11.2017 | 14:21
Facebook Twitter LinkedIn

Påvirkningen av to europeiske direktiver, MIFID II og IDD, vil skape ringvirkninger på tvers av det europeiske kontinentet (og muligens påvirke utenfor Europa også, red. anm.). Vi mener at regulering vil presse frem bruk av teknologi. Kundebeskyttelse har vært en langsiktig problemstilling i finansiell tjenesteyting, og MIFID og IDD er ment til å beskytte personkundene, og disse vil igjen tvinge frem endringer i den tradisjonelle livforsikringsforretningsmodellen. Vi ser tiltakende grad av avgreininger i bransjen: Selskapene som raskt tilpasser seg vil overleve og gi merverdi i forhold til dem som starter fra et utsatt punkt og tar til høyre side i skipet. Etter vårt syn vil dette skape store endringer i det italienske markedet.

Den europeiske forsikringsbransjen er diversifisert både på forretningsmodeller og distribusjon. I Morningstar mener vi at det er to måter å få bærekraftig konkurransefortrinn innen forsikring, spesialisering og effektiv distribusjonsplattform.

Ny regulering kan bli designet slik at man rebalanserer det konkurransemessige landskapet. I Storbritannia hadde de ‘retail distribution review’, som satte i gang store endringer i distribusjonsmarkedet for fond.

Blant annet så vi en reduksjon i rådgivningsskjevhetene i personkundefond, vi så en reduksjon i prisene investorene måtte betale, og at regulatorisk endring har gitt vekst til gjør-det-selv-investorer.

Sistnevnte skjedde fordi kravet for å få en rådgiver økte til mellom 50.000-100.000 britiske pund (500.000-1.200.000 kroner).

IDD utvider rekkevidden av forrige direktiv (IMD) og gir blant annet krav til egnethetstester for forsikringstakere (der rådgivning blir gitt). Videre har rekkevidden rundt «komplekse instrumenter» blitt utvidet, slik at antallet typer instrumenter som kan selges under ‘kun ordreutførelse’ blir redusert.

MIFID II introduserer uavhengig rådgivning, full offentliggjøring av kostnader og akkumulert effekt av gebyrer.

To punkter må til før en rådgiver kan kalles uavhengig; 1. rådgiveren må ha et tilstrekkelig utvalg finansielle instrumenter 2. rådgiver kan ikke få betaling fra produktleverandøren.

Når det kommer til full offentliggjøring av kostnader og avgifter, må dette gis ved salgstidspunkt og man må ha en illustrasjon av akkumulert effekt av kostnader på investeringsavkastningen.

Både IDD og MIFID II krever produktstyring (product governance) som sier at investeringsproduktet må designes korrekt og konsekvent i forhold til en indentifisert målgruppe, distribueres og overvåkes korrekt.

Annonse; se Morningstars MIFID II tjenester her.

Artikkelen er en forkortet utgave utgitt av Morningstars aksjeteam med fokus på europeisk livforsikring, opprinnelig publisert 9.11.2017

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar Equity Analysts  Morningstar stock and fund analysts cover 2,000 mutual funds, 2,100 equities, and 300 exchange-traded funds.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings