Regulering og teknologisk fremgang vil skape bølger i Europa

Distribusjon er nøkkelen i forsikringsmarkedene. 

Morningstar Equity Analysts 17.11.2017 | 14:21
Facebook Twitter LinkedIn

Påvirkningen av to europeiske direktiver, MIFID II og IDD, vil skape ringvirkninger på tvers av det europeiske kontinentet (og muligens påvirke utenfor Europa også, red. anm.). Vi mener at regulering vil presse frem bruk av teknologi. Kundebeskyttelse har vært en langsiktig problemstilling i finansiell tjenesteyting, og MIFID og IDD er ment til å beskytte personkundene, og disse vil igjen tvinge frem endringer i den tradisjonelle livforsikringsforretningsmodellen. Vi ser tiltakende grad av avgreininger i bransjen: Selskapene som raskt tilpasser seg vil overleve og gi merverdi i forhold til dem som starter fra et utsatt punkt og tar til høyre side i skipet. Etter vårt syn vil dette skape store endringer i det italienske markedet.

Den europeiske forsikringsbransjen er diversifisert både på forretningsmodeller og distribusjon. I Morningstar mener vi at det er to måter å få bærekraftig konkurransefortrinn innen forsikring, spesialisering og effektiv distribusjonsplattform.

Ny regulering kan bli designet slik at man rebalanserer det konkurransemessige landskapet. I Storbritannia hadde de ‘retail distribution review’, som satte i gang store endringer i distribusjonsmarkedet for fond.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar Equity Analysts  Morningstar stock and fund analysts cover 2,000 mutual funds, 2,100 equities, and 300 exchange-traded funds.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies