God avkastning i vekstmarkedene i år

Men verdiselskapene har ikke fulgt med like godt. Vekstmarkedsfond er ganske forskjellige, så vit hva du eier, og gjør undersøkelser. 

Thomas Furuseth 03.11.2017 | 8.08
Facebook Twitter LinkedIn

Vekstmarkedsindeksen til Morningstar har gått opp med 23,1 % hittil i år i norske kroner, noe som er høyere enn indeksen for de utviklede markedene som så langt er opp 12,4 %. Det er ikke uvanlig at en del av markedet går trått mens andre segmenter boomer, selv om aksjemarkedene i det siste har tendert til å gå i samme retning, så har USA dratt mye av lasset. Det har igjen gjort det vanskelig for globalfond med overvekt i Europa og vekstmarkedene. Dessuten er USA allerede en stor del av det globale markedet, så det gjør det emosjonelt sett vanskelig å overvekte markedet.

Vekstmarkedene har en PE på 14,2 (siste 12 måneder fortjeneste, siste kurs), men man finner fond som har valgt ut aksjer med vesentlig høyere verdsettelse enn dette. For eksempel har Vontobel Emerging Market, med Morningstar Analyst Rating Bronze, en PE på 22,1, og ODIN Emerging Market 21,5. Det er høyere enn Morningstar DM indeksens P/E på 19,1. I motsatt ende finner vi fond som Skagen Kon-Tiki (Neutral Morningstar Analyst Rating) med PE på 11,7, Nordea 1 – Stable Emerging Markets, med PE på 10,7 og SEB Emerging Markets med 9,3.

Avkastningsmessig ser det ut til at de fondene som har hatt høyest PE og høyest ‘vekst’-stil har også gitt høyest avkastning hittil i år. Merk at man skal være forsiktig når man bruker forholdstall. Det kan være gode årsaker til at et selskap har lav PE.

I mitt utvalg ser det ut til at momentum har vært en sterk driver til avkastningen i år:

Momentum i vekstmarkedene

 

Momemtum er aldri den eneste faktoren, men grafen tegner det samme bildet som jeg fikk ved å bare se på Morningstar Stylebox, nemlig at momentum-aksjer har gjort det godt. Det er problematisk for forvaltere slik som Skagen, men også Nordea Stabile Aksjer (EM-varianten) og Aberdeen Global Emerging Markets (Silver Morningstar Analyst Rating). Til gjengjeld har Skagen Kon-Tiki en direkteavkastning (utbyttegrad) på 3,8 %, noe som er blant det høyeste i gruppen fond som er tilgjengelig for norske investorer.

Andre faktorer som later til å bidra til positive resultater er ‘moat’, eller selskaper med bærekraftig konkurransefortrinn, og finansielt trygge selskaper. Dog må det påpekes at grunnlaget for denne analysen er blant de fondene som jeg anser som tilgjengelig for deg og meg. Verdi-selskaper, verdsettelse (Morningstar har to risikofaktorer, en for verdsettelse og en for verdi), populære selskaper blant fond gav upopulær avkastning, men avkastningen svinger over tid. Derfor er det lurt å vite hva man investerer i og være forberedt på lange perioder med mindreavkastning. Alternativt kan man investere i indeksfond og få verken mer eller mindre, men i vekstmarkedene har indeksfond hatt større konkurranse fra aktive forvaltere enn vanlige globale fond.

 

I denne teksten har jeg tatt utgangspunkt i 1100 fond som jeg har funnet hos de jeg oppfatter som de største distributørene av fond i Norge, av disse er omtrent 36 vekstmarkedsfond. Jeg har brukt offentlig tilgjengelig informasjon, dersom du ønsker fond på din distribusjonsliste omtalt, send meg en e-post med liste over fond.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings