Ofte stilte spørsmål rundt Morningstar Sustainability Rating

Morningstar lanserte Morningstar Sustainability Rating for å gi investorer mulighet til å uavhengig vurdere hvor godt selskapene i en portefølje håndterer miljø-, sosiale- og styringsprinsipper. 

Thomas Furuseth 24.08.2017 | 9:16
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar samarbeider med Sustainalytics, de spesialiserer seg på å analysere enkeltselskapers innsats på ESG (environmental, social and governance) området, og vurderer muligheter og trusler på dette området. Morningstar har for øvrig kjøpt en 40% eierandel i dette selskapet som bekrefter vår langsiktige innsats innenfor dette området. I tillegg følger Sustainalytics opp hendelser som ulykker eller andre ting som kommer frem i media. For eksempel var VW i mange bærekraftige indekser, for så å bli tatt med buksa nede når det viste seg at de hadde jukset med programvaren til noen dieselmotorer for å få dem til å fremstå renere enn de var. Selskapene ønsker jo å fremstå så godt som mulig, og det gjør også forvalterne for fondene.

Kort om hvordan Morningstar gjør ratingen

Morningstar får informasjon om hvordan Sustainalytics har vurdert selskapene på ESG, på hvert av pillarene E, S og G, samt kontroversielle hendelser. Sustainalytics analyserer selskapene på bakgrunn av offentlig tilgjengelig informasjon, nyhetskilder, NGO (for selskaper som operer i lukkede land), dialog med selskapet også videre. Deler av vurderingene er kvantitativ, og andre deler er kvalitativ, og det er Sustainalytics som er ekspertisen og som utvikler metodikken for disse analysene. Analysene gjøres innad i sektorer, og det gir mening, fordi et oljeselskap har ikke de samme utfordringene som et selskap som produserer tekstiler, eller som utvikler programvare.

Morningstar mottar score for hvert av selskapene, vi gjør en statisk konvertering for å kunne aggregere til diversifiserte porteføljer. Det eneste som skjer her er at alle score innad innenfor i hver sektor får et gjennomsnitt på 50. Morningstar aggreger disse justerte tallene opp på porteføljenivå ved å vekte andelen i porteføljen med scoren. Deretter trekker vi fra en kontroversscore. Resultatet kaller vi Morningstar Sustainability Score. Denne benyttes til å rangere fondene og tildele Morningstar Sustainability Rating innad i hver Morningstar Kategori. Dette er tilsvarende hvordan for eksempel Morningstar Rating fungerer.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies