Første runde gikk til Forbrukerrådet

DNB blir med dette sannsynligvis utsatt for et gruppesøksmål fra Forbrukerrådet på vegne av 180 000 kunder. 700 millioner kroner står på spill for DNB, omdømmerisikoen er allerede tilstede. Men utfallet av saken er uklar, etter mitt skjønn. 

Thomas Furuseth 13.01.2017 | 13:54
Facebook Twitter LinkedIn

Bakgrunn

Finanstilsynet undersøkte de norske fondene for en god stund tilbake, og spesielt fondet DNB Norge kom dårlig ut. Finanstilsynet undersøkte såkalt «aktiv andel», og en del andre finansielle måltall for å undersøke hvor stor grad av fondene som ble forvaltet aktivt. De konkluderte med at DNB hadde brutt ‘god forretningsskikk’, og påla DNB enten å øke fondets aktive andel, eller å senke kostnadene. DNB endte med å gjøre begge deler, ved å senke forvaltningskostnaden fra 1,8 til 1,4 %, og doble aktiv andel fra 15 – ca 30 %. Aktiv andel er et mål på hvor stor andel av fondet som er forskjellig fra fondets referanseindeks. 100 % vil bety at ingen av fondets innehav er likt med indeksen, mens 0 % betyr at fondet og referanseindeksen sammensetning er helt like. Aktiv andel er et punkt-estimat som kan og vil endre seg over tid.

Forbrukerrådet tente, som forventet, på alle pluggene og var tidlig ute med å se på muligheten for søksmål. Ting tar tid, og selv enkle produkter blir kompliserte når man skal ta en tur innom jussens finurlige verden. Dessuten bestilte Forbrukerrådet uavhengige rapporter for å verifisere Finanstilsynets utsagn.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies