Kvalitet er syklisk, bare se på avkastningen i 2016

Som alle andre investeringsfaktorer, er ‘kvalitet’ noe som blir populært og upopulært. Dette siste året har vært en casestudie om hvordan, selv på kort sikt, aksjemarkedet kan svinge frem og tilbake mellom å belønne eller straffe høy eller lavkvalitetsselskaper.

Dan Lefkovitz 12.12.2016 | 9.36
Facebook Twitter LinkedIn

‘Kvalitet’ har blitt en populær investeringsfaktor, noen akademikere har funnet at kvalitetsaksjer har et langsiktig avkastningsfortrinn, og ideen med å eie selskaper av høy kaliber har en intuitiv appell, spesielt i økonomisk usikre tider.

I følge Morningstars studie fra 2016 kalt «Global Guide to Strategic Beta Exchange-Traded Products», finnes det omtrent 50 børsnoterte fond notert rundt om i verden som har kvalitetsfokus, med omtrent 12 milliarder amerikanske dollar i forvaltningskapital. Mange flere såkalte multifaktor-fond har kvalitet som en av sine faktorer de søker etter.

Det amerikanske markedet delt i kvalitetsnivåer

Kvalitetsfokuserte strategier baserer seg ofte på måltall slik som avkastning på egenkapitalen (ROE), avkastning på investert kapital (ROIC), og måltall på finansiell helse. Morningstar har sin egen definisjon av kvalitet som er kvalitativ og fremadskuende; økonomisk vollgrav (Economic Moat). Morningstars aksjeanalytikere bruker konseptet med vollgrav for å signalisere et bærekraftig konkurransefortrinn som beskytter profitten fra konkurrenter. Alle de 1500 selskapene som Morningstars analytikere dekker mottar en av tre Moat-vurderinger, ingen vollgrav, smal vollgrav og bred vollgrav (vollgrav er noe som var vanlig rundt middelalderborger, en bred vollgrav gjorde det vanskeligere å angripe borgen). For eksempel har Johnson & Johnson samt Berkshire Hathaway bred vollgrav, mens Apple og AT&T har smal vollgrav, mens Dow Chemical og Prudential har ingen vollgrav. Produsenter av råvarelignende produkter og industrier med sterk konkurranse (materialer og energi) tenderer til å fremskaffe færre selskaper med bærekraftig konkurransefortrinn enn sektorer som defensivt konsum, helsevern og forsyningsselskaper.

4928

Morningstar kvaltitative analyseteam finner at vollgrav korrelerer med tradisjonelle måltall på kvalitet, slik som avkastning på totalkapitalen (ROA).

4926

Source: Morningstar Quantitative Research, 4/2016

Morningstars indeksteam aggregerer disse ratingene for å danne indekser på dem (merk, det finnes også en Moat Focus, denne indeksen har også verdsettelseskriterium). Vollgravsindeksene aggregerer det amerikanske markedet i kvalitetsnivåer. Indeksen rebalanseres kvartalsvis for å reflektere analytikernes endrede oppfatninger. Avkastningen går tilbake til september 2002, hvor den første indeksen ble testet tilbake i tid ved å benytte virkelige aksjevurderinger. Selv om vi også dekker globale selskaper, har vi fortiden kun indeksserier for kvalitet på det amerikanske markedet, det skal dog bemerkes av Morningstar lager indekser for de fleste globale aksjemarkedene, også det norske. Vollgravsindeksene kommer i både likevektet og markedsverdivektede tidsserier.

Hvordan oppfører vollgravsindeksene seg i ulike markedsforhold?

Ved å benytte markedsverdivektet indeks for å unngå en bias mot småselskaper, viser 10 års periodisk tabell laget i Morningstar Direct Presentation Studio et interessant mønster.

4927

I sterke oppgangstider, løfter tidevannet selskapene med «ingen vollgrav», dette var blant annet tilfelle i 2007, 2009-2010 og 2012-2013. På motsatt side, så ser vi at i vanskelige år, slik som 2008, 2011 og 2015, holder «bred vollgrav» seg relativt sett godt. Man kan kalle det flukt-til-kvalitet, eller holdbarheten til sterke og kontantgenererende virksomheter.

Ved å se på ulike markedsforhold, i stedet for kalenderår, så ser vi tilsvarende tendenser. Nedenfor ser vi markedsscenarioer definert av Morningstars fondsanalytikere i en annen Direct Presentation Studio grafpakke.

4920

«Ingen vollgrav»-selskapene tenderer til å fly høyest i oppgangsmarkeder, mens gjennom nedgangstidene holder «bred vollgrav» bedre på verdien.

De siste årene har vært underbygget på økonomisk usikkerhet, og dette har gjort at avkastningen har vært høy i kvalitetsaksjer.

4921

 

2016, på sin side, har vært en villere tur. De første 6 ukene i 2016 falt «ingen vollgrav» aksjene som stein, mens de med øknomisk vollgrav holdt seg bedre. Deretter spratt «ingen vollgrav» tilbake med markedets bedring, og ved slutten av oktober var alle indeksene samlet tett.

4923

 

I USA hadde vi presidentvalget nå i november, og det har medført at spredningen mellom «ingen vollgrav» og «bred vollgrav» har økt med førstnevnte som ledet an rallyet.

4924

Ikke investér utelukkende basert på kvalitet

Morningstars aksjeanalytikere har alltid verdsettelse som fundament. Investorer bør ikke overbetale for kvalitet, og av denne grunn har vi parret kvalitet med verdsettelse i «Moat Focus» indeksene, som finnes som investerbare produkter. Som alle andre faktorer er kvalitet syklisk. Selv om du tror en faktor vil gi meravkastning på lang sikt, så kan det være lange perioder med skuffelser i mellomtiden. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Dan Lefkovitz

Dan Lefkovitz  er innholdsstrateg for Morningstars indeksvirksomhet. 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer