Indeksfond er en populær måte å investere bærekraftig i globale fond

Vi ønsket å finne ut hvordan investorer i Europa gjennomfører sine ønsker om å investere bærekraftig, så vi tok et dypdykk i Morningstar Direct for å finne det ut. 

Thomas Furuseth 06.10.2016 | 10.39
Facebook Twitter LinkedIn

Vi søkte etter fond som opprinner i fra et land i Europa i de tre globale kategoriene med fokus på store selskaper (verdi, blanding og vekst) og begrenset søket til de fondene som har et sosialt ansvarlig mandat. I tillegg tok vi ut data om fondets egenskaper slik som om det er et indeksfond for å kunne segmentere fondene ytterligere.

Til vår overraskelse fant vi at mange av fondene følger passive strategier, slik som norsk-ættede KLP AksjeGlobal og nordiske Handelsbanken Global Index Criteria og SEB Ethcial Global Index.

Totalkapitalen i sosialt ansvarlige fond var omtrent 37 milliarder euro i august 2016, noe som representerer 8 % markedsandel i global-kategoriene. Av disse 37 milliardene er 45 % forvaltet passivt. Det er en mye høyere andel enn indeksfond generelt i kategorien. Totalt utgjør indeksfondene en markedsandel på 15 % av kapitalen i disse kategoriene. Dermed omfavner investorer med sosialt fokus indeksering i større grad enn det vi observerer ellers.

Noen indeksforvaltere, slik som de norske KLP, kjører alle deres fond med bærekraftsfokus, ved å benytte negative filtre og utøve påvirkningskraft for å bedre forholdene i selskapene. KLP annonserte også nylig at de ville selge seg ut av kullprodusenter og kullkonsumenter. Norges oljefond gjorde tilsvarende annonsering kort tid etter. 

Flows socially concious

Blant de største aktive fond i denne gruppen, så finner vi et nederlandsk fond fra 1933 som heter Robeco N.V. Fondet har Morningstar Analyst Rating på Bronze og har omtrent 2,8 milliarder euro under forvaltning, noe som gjør at fondet representerer omtrent 2 % av kapitalen blant sosialt ansvarlige globale fond. Fondet har hatt store uttak over flere år, og dets uttak over det siste året er det største blant de sosialt ansvarlige fondene. Men sannsynligvis er det heller resultatene til fondet, enn at det er sosialt ansvarlig som er grunnlaget for disse uttakene.

ESG og indeksering, bestevenner?

Gir det mening at investorer omslutter indeksering og bærekraftige investeringer samtidig? Ben Johnson, Morningstars direktør for analyse av passive investeringer skrev dette i maiutgaven av Morningstar ETFInvestor:

«Indekserte investeringer slik som børsfond er godt egnet for positive (utvelgelse av selskaper som proaktivt adresserer bærekraftige investeringer) og negative (eksklusjon av tobakks-, våpenprodusenter, kasinoer også videre) utvelgelser som underbygger mange bærekraftsorienterte investeringsmandater. Tidligere har disse blitt forvaltet i institusjonsporteføljer for å møte spesifikke krav. I den senere tid har amerikanske institusjoner gått i partnerskap med børsfond-utstedere for å designe og lansere børsfond knyttet til ESG-referanseindekser.»

«Demografiske trender blir også drivkraft bak fremveksten av nye børsfond med bærekraftsmandater. En survey i 2015 utført av Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing blant personkunder, viste at 84 % av millenial investorer (investorer født etter 1980) var interessert i å investere bærekraftig. I en annen ETF survey, fant Charles Schwab (amerikansk plattform) at børsfond utgjorde en større del av yngre investorer portefølje i USA (41 %) enn blant eldre generasjoner. Videre forventet millenials at man skulle øke andelen børsfond fremover. Etter hvert som denne generasjonen aggregerer mer kapital, mener jeg det er en fornuftig forutsetning at flere ESG-orienterte indeksfond vil komme til markedet i USA.»

Passive investorer, men ikke passive eiere eller investorer

Wharton School professor Donald B. Keim besøkte nylig en konferanse i regi av NBIM. Han og hans medforfattere har publisert forskning som viser at indeksfond utarbeider mer påvirkning på selskapenes selskapsstyring enn aktive investorer. «Våre funn foreslår at indeksfondenes innflytelse påvirker selskapenes styringsvalg, noe som resulterer i flere uavhengige styremedlemmer, fjerning av overtakelsesbestemmelser, likere stemmerettigheter. Passive investorer later til å utøve innflytelse gjennom deres store stemmeblokker, og konsistent med at observerte selskapsstyringsforskjeller påvirker selskapenes verdsettelse, er passivt eierskap assosiert med bedring i selskapenes langsiktige resultater.»

Gode grunner til vekst i passive bærekraftige strategier

Det er åpenbare grunner til vekst i kapitalen i passive bærekraftige fond, så det bør ikke være overraskende at investorer fortsetter å putte pengene i arbeid i disse fondene. Ikke bare er indeksering allerede en signifikant del av bærekraftige investeringer, sosialt ansvarlige fond øker sin markedsandel blant globale fond generelt sett. 

TAGS
ESG
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
KLP AksjeGlobal Indeks S6 158,89 NOK-1,00Rating
KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret P3 035,41 NOK-1,56
KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret S3 410,26 NOK-1,56
KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret S-13 356,73 NOK-1,56

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer