Europeiske fondskostnader på vei ned

Men på grunn av høyere forvaltningskapital betaler investorene mer i kroner og øre enn i 2013.

Nikolaj Holdt Mikkelsen 22.08.2016 | 8:50

Morningstar publiserte denne uken en ny studie omkring kostnader i fond som omfattet 54.000 fondsklasser i Europa. Det er viktig å huske på at det er store salg på tvers av markedene. For eksempel er det kun en liten andel av Luxembourg-fondene som er rettet utelukkende mot Luxembourgske statsborgere. I noen markeder er det dog slik at de fondene som opprinner i det lokale markedet, er primært laget for innenlandske investorer. Selv om det er felles regler i Europa, er det fortsatt slik at markedene er fragmenterte.

Dyre fond forblir dyre

Vår tidsserieanalyse av fond viser at de eksisterende fondene forblir dyre, og dermed kan man anta at nåværende løpende kostnader er instruktivt for hvor mye man vil betale i kostnader fremover. Så når vi ser at løpende kostnader har gått fra et aktivavektet gjennomsnitt fra 1,09 % i 2013 til 1,00 % i 2016, så er det i all hovedsak relatert til at investorer har gått over til såkalte «rene» andelsklasser (klasser som ikke inneholder distribusjonsavgift) i markeder som Holland og Storbritannia. Vi ser også gjennom studien en økt appetitt på billigere fond slik som indeksfond. Distribusjonsavgiften, altså forskjellen mellom rene fondsklasser og klasser med distribusjonsavgift, var i gjennomsnitt 0,46 %. 

Det vi også ser er at norske investorer har lavere kostnader enn det som er gjengs kostnadsnivå på kontinentet, og det er spesielt sør i Europa at de må betale høyere avgifter enn gjennomsnittlig. Når man holder børsfond utenfor (som ble gjort i denne studien), så er penetrasjon av passive aksjefond 10 % av fondsmarkedet, og kostnadene i passive fond varierer stort. Vi finner at markedspenetrasjon og kostnader for indeksfond har en invers relasjon, noe som gir mening siden passive fond med høye kostnader burde være en ikke-attraktiv løsning.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen

Nikolaj Holdt Mikkelsen  Chief Analyst, Morningstar Denmark

© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies