Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Bærekraftige investeringer i vekstmarkedene

Flere av Morningstars favoritter holder et høyt nivå på bærekraft i forhold til andre vekstmarkedsfond. 

Thomas Furuseth 12.08.2016 | 9:43

Vekstmarkedene er ikke kjent for å være best i verden på ESG (miljø-, sosiale- og styringsfaktorer). Faktisk, hvis vi ser på Morningstars Sustainability Score, så havner flere av vekstmarkedene i bunnen sammenlagt. Morningstar lanserte i mars, som første tilbyder i verden, en porteføljebasert sammenligning av fondenes innehav.

Jeg gjorde et dypt søk i vår store database for å finne interessante kandidater for investorer som er opptatt av bærekraftige investeringer, samtidig som man finner attraktive investeringskandidater. Vi søkte etter fond som har positiv Morningstar Analyst Rating (Bronze, Silver eller Gold), samt at fondet har fire eller fem glober. I tillegg lastet jeg inn Norges Bank Investment Management (forvalter av Oljefondet) sin eksklusjonsliste for å se om det kunne gi noen interessante resultater. Videre så jeg også etter om forvalterne hadde signert UN PRI (Principles for Responsible Investments). Jeg benytter oljefondets eksklusjonsliste siden det kan oppfattes som en terskel i Norge for å ta inn mange av selskapene der. I tillegg er listen offentlig og enkelt tilgjengelig og begrunnelsen for utdrag er gjort kjent. Det betyr ikke at NBIM trenger å ha siste ordet når det kommer til ansvarlige investeringer, fortsatt er det slik at ansvarlige investeringer rører ved personlige verdier. Kanskje er ikke NBIM strenge nok? Eller kanskje deres liste holder?

Det er verdt å merke seg at porteføljer ikke er statiske, de endres over tid. Det er vanskelig å være generell rundt hvor store endringer det er, siden det er helt avhengig av fond og strategi. For noen fond, slik som typisk Skagen Kon-Tiki, kan det være stabile porteføljer med lite til moderat omløp, mens i andre porteføljer kan utskiftingstakten være vesentlig høyere.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
TAGS
ESG

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
AS SICAV I Em Mkts Eq A Acc USD69,00 USD-0,26
Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR16,14 EUR0,17
JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR21,26 EUR-0,95
SKAGEN Kon-Tiki A832,66 NOK-2,31
Vontobel Emerging Markets Eq A USD645,57 USD-0,79

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  er analytiker og redaktør på Morningstar.no. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.