Bærekraftige investeringer har en betydning

Hva lærte vi på om bærekraftige investeringer på Morningstars konferanse i Chicago?

Jon Hale 01.07.2016 | 14:24

Bærekraftige investeringer hadde en prominent plass på Morningstars årlige investeringskonferanse i Chicago rettet mot finansielle rådgivere. Morningstar hadde en workshop om Morningstar Sustainability Rating, hvor et panel av porteføljeforvaltere som forvalter bærekraftige mandater, og en generell sesjon med ledende eksperter på feltet. Her får du hovedpoengene og sammendrag fra disse sesjonene.

Bærekraftige investeringer blir raskt en del av det ordinære innenfor investeringer. I kontrast til det som ble kalt sosialt ansvarlige investeringer (eller kun ansvarlige investeringer), som forble kun en nisjeaktivitet, har bærekraftige investeringer en bredere appell til alle typer investorer. Institusjonelle investorer og mange kapitalforvaltere mener i økende grad at en evaluering av hvor godt selskapene forvalter deres miljø, sosiale og selskapsstyring/eierskapsstyring burde være en del av en velformulert investeringsanalyse. Individuelle investorer som praktiserer bærekraftighet i form av deres opptreden som konsumenter (hjemme og på arbeid), sier også at de ønsker å innarbeide bærekraftige investeringer inn i deres investeringer. I følge Hilary Irby, som leder Morgan Stanleys ‘Investing for Impact’ initiativ, er det spesielt kvinnelige investorer og yngre investorer som føler det slik.

Avkastningsbekymringer er grunnløse. Den tradisjonelle linjen med ansvarlige investeringer var ofte fundert på eksklusjon ble ofte anklaget for å være oppskriften på underavkastning, men bevis lagt frem av Morgan Stanleys Irby viste at slike strategier har holdt følge med og til og med gitt en liten meravkastning i forhold til andre konvensjonelle fond. Lisa Woll, administrerende direktør i US-SIF (forum for bærekraftige og ansvarlige investeringer; det finnes tilsvarende søsterorganisasjon i Norge Norsif), gjorde et poeng utav at dagens praksis med i større grad å velge ut de bedre selskapene på hvordan de forvalter miljø-, sosiale- og styringsforholdene (ESG) de møter i hverdagen, baseres på en stadig større forskning som viser at positiv ESG resultater leder til bedre finansielle resultater.

Med nye bærekraftige investeringsalternativer som lanseres, sammen med Morningstar Sustainability Rating har investorer og deres rådgivere flere verktøy for å velge fond som passer deres behov. Rådgivere kan bruke Morningstar Sustainability Rating for å uavhengig bekrefte at fondene i utvalget deres er blant de bedre på ESG-kriterium. Fordi ratingen gjelder alle fond uavhengig av deres bærekraftsmål, kan den også brukes til å utøke utvalget av akseptable fond for investorer som søker å innarbeide bærekraftige investeringer.

Oppsummering

Ratingen kan brukes som en plattform for diskusjon, mellom rådgiver og investor, investor og forvalter. Videre står det ikke på avkastningen, avkastningen trekker heller i positiv retning enn negativ. Avkastning burde ikke benyttes for å trekke, eller avskrekke investorer, som er interessert i å innarbeide bærekraft inn i deres portefølje.

Sammen med økt tilbud av fond som fokuserer på bærekraftig utvikling, samt Morningstar Sustainability Rating, åpner det seg opp mange muligheter for å bygge porteføljer.

Artikkelen er skrevet av Jon Hale for det amerikanske markeder. Den er noe tilpasset norske og europeiske forhold.

Om forfatteren

Jon Hale  Jon Hale is a consultant with Morningstar Institutional Investment Consulting.