Nye og forbedrede kategorier for norske investorer

Morningstar vedlikeholder nå over 300 fondskategorier for investorer i Europa. 4 kategoriendringer vil påvirke norske investorer. 

Thomas Furuseth 04.05.2016 | 16.14
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar Kategori

Morningstars kategoriseringssystem har flere viktige funksjoner. For det første utgjør det basisen for vurderinger av Morningstar Rating, Morningstar Sustainability Rating, sammenligninger versus andre fond (avkastning, portefølje også videre) innenfor kategorien. Dette gjør at riktig klassifisering av det enkelte fondet er viktig.

Morningstar kan gjøre endringer av klassifiseringssystemet en til to ganger i året, med fokus på større endringer i slutten av april hvert år.

I år så la vi til 7 kategorier i april, endret navn på en og avviklet en kategori. Av disse er fire av endringene mest interessant for norske investorer, en endring er relevant for hele europa, mens resten er for andre enkeltmarkeder. Endringene skjedde per slutten av april 2016 og første rating er ikke blitt kjørt i de nye kategorisystemene enda. Morningstar.no vil også bli oppdatert snart for å ta hensyn til disse endringene.

Små og mellomstore selskaper i vekstmarkedene

Morningstar splitter global vekstmarkedskategori og får en egen kategori for fond som investerer i mindre selskaper i vekstmarkedene. Den nye kategorien får til å begynne med 34 fond, og det er flere nordiske aktører med fond i denne kategorien, blant annet Danske Invest, Nordea, eQ og FIM. 

Bedre kombinasjonskategorier for norske investorer

En av utfordringene ved å være i et relativt lite marked som det norske, er at man får relativt få fond i kategorier som er spesifikke for ett marked. Selv om vi lenge har ønsket å splitte kombinasjonskategorien i risikoklasser har det vært vanskelig på grunn av lite utvalg. Når vi da gjør denne endringen, så er det på tross av få fond, for at investorer kan få et bedre bilde av fondenes resultater.

Forsiktig, moderat, aggressiv

De nye kategoriene vil deles inn i risikoklasser avhengig av aksjeandel. Det kan fortsatt være stor forskjell på hvordan fondene forvaltes. Man kan være aggressiv med obligasjonsandelen også, eller man kan være forsiktig med aksjedelen. Men den viktigste forskjellen i dette er aksjeandelen. I større markeder har man gjerne også en «fleksibel» klassifisering, hvor forvalterne forsøker å være taktiske med aksjeandel. Vi har sett tilfeller av dette også i Norge, men det er ikke nok fond til å få flere kategorier på dette stadium.

Forsiktige kombinasjonsfond skal ha en aksjekomponent som ikke overstiger 35 % i vanlige markedsforhold.

Moderate kombinasjonsfond har normalt en aksjeandel mellom 35 % og 65 %. Dette er kategorien de fleste kombinasjonsfond faller inn under. 

Aggressive kombinasjonsfond har normalt en aksjeandel over 65 %. (Kommer aksjeandelen over 75% så vil fondet bli klassifisert som rent aksjefond)

Rentefond - NOK High Yield

Som nevnt tidligere, rentefond kan også være aggressive. Vi har nå kommet til et punkt hvor det var nok rentefond til at Morningstar kan opprette og vedlikeholde en kategori for NOK High Yield fond. Nå har disse fondene vært gjennom en turbulent tid siden oljeprisen kollapset. Det finnes dog fond som har investert på andre måter, eller diversifisert seg ut i Norden. Fond som har utenlandske investeringer må ha utgangspunkt i Norge og Norden. Fond med eksponering mot globale eller europeisk High Yield er ikke ment å være med i denne kategorien. Morningstar har en egen kategori for globale obligasjoner med NOK sikring.

Fordelen med disse endringene

Fordelene er flere, blant annet mer rettferdig sammenligning og at man enklere kan finne frem til f.eks. NOK high yield (mange av disse fondene var i «øvrige» kategorier med en lang rekke forskjellige fond). En potensiell ulempe er at det fortsatt er relativt få fond i noen av kategoriene. Få fond kan gjøre statistikk mindre relevant enn om det hadde vært større univers. Det blir med andre ord hele veien en avveining. Morningstar forsøker også å være restriktive med å opprette kategorier slik at det ikke skal bli for mange og uoversiktlige, samtidig påhviler det oss et ansvar for å ha rettferdig sammenligning. I tillegg er det ment at kategoriene skal vare lenge, slik at det ikke bare er døgnflue. 

Vi håper de nye kategoriene kan være til nytte. For komplett liste over Morningstars kategorier og definsjoner av våre kategorier, vennligst klikk her

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer