Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Hvordan bruke Morningstar Sustainability Score

Morningstar Sustainability Rating gir investorer muligheten til å sammenligne et fonds beholdninger på ESG (miljø, sosial og styring) målt mot konkurrenter. Ved å benytte sustainability score kan gi opplysninger om ESG på et høyere nivå. 

Thomas Furuseth 02.05.2016 | 14:48

Morningstar Sustainability Rating ble introdusert med mål for å hjelpe investorer med å ta investeringsbeslutninger som er meningsfylte for dem. Inntil nå har investorer måttet ta fondsforvalterne på ordet for bærekraftsprofilen til et fond. Tidlige funn gir indikasjoner på at intensjonelle fond lever opp til deres sosiale, etiske og miljøprofil. Disse fondene gjør det relativt godt når man sammenligner på bærekraftsmåltall.

En styrke Morningstar har, er at vi kan koble sammen vår store database som inneholder porteføljedata og en robust kategorisering av fond, sammen med ESG og kontrovers-informasjon som vi får av analytikerne hos Sustainalytics. Ved å sammenligne fond basert på miljø-, sosiale- og styringsprinsipper mot tilsvarende fond innenfor en kategori, sammenligner vi epler mot epler og gir investorer informasjon om hvor godt et fonds beholdninger implementerer ESG-faktorer sammenlignet med andre fond i samme kategori. Ved å sammenligne innenfor Morningstar kategori, vil man kunne ta hensyn til noen av de regionale, og stilbaserte skjevhetene i tallmaterialet.

Morningstar Sustainability Rating består av to komponenter, porteføljens ESG-score og kontrovers. Grunnet hvordan ESG-scoren blir utført av Sustainalytics, må Morningstar normalisere tallene for å kunne gjøre målinger på tvers av diversifiserte porteføljer. Gjennomsnittet av ESG-score innad i en industri er 50. Morningstar trekker vekk kontroversscore fra porteføljens ESG-score. Kontroversscore blir konvertert for å benyttes til formålet, Morningstar inverterer Sustainalytics skala. Kontroversskalaen går fra 0 til 20, når den benyttes til fradrag for ESG-score, og 0-100 ellers.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
TAGS
ESG

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  er analytiker og redaktør på Morningstar.no. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.