Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Crude awakening: nådeløs skiferoljevekst stopper æraen med høye oljepriser

Takket være produktivitetsforbedringer, kostnadsreduksjoner og avtagende fall i oljeproduksjonen, er den amerikanske skiferoljen mer konkurransedyktig enn markedet tror. 

Stephen Simko, CFA 11.04.2016 | 12:15

Amerikansk skiferolje har fundamentalt endret det globale tilbudsbildet, og sørger for at industrien har mer lavkostnadsressurser å utvikle enn man trenger de neste årene.

Her ligger et stort problem for råoljemarkedene; verden trenger amerikansk produksjonsvekst, men ikke så mye som skiferoljen kan tilby. I stedet for å gå tilbake til høye langsiktige priser, trenger industrien derfor å finne oljeprisen som kan holde lokk på amerikanske skiferoljeaktivitet. Vi tror dette nivået er omtrent USD 60 per fat for Brent. Potensialet for at signifikante mengder ressurser som blir økonomisk strandet vil sannsynligvis medføre kontinuerlig kostnadspress både for å utvikle felter og operasjonelle kostnader på tvers av industrien. Komprimering av kostnader vil medføre at høykvalitets oljesand og offshore-prosjekter kan konkurrere med amerikansk skiferolje. Disse områdene av oljeindustrien har ikke noe valg, alternativet er at amerikansk skiferolje produserer dem vekk fra kartet.

På grunn av lave oljepriser har selskapene kuttet investeringene så drastisk, dermed kan det ta tid før investorer tar inn over seg realitetene. Begrenset tilbudsvekst og økt etterspørsel gjør at vi antar oljeprisoppsving på mellomlang sikt. Men, høyere priser vil restarte skiferoljeprodusentene, og når det skjer vil industrien få en «crude awakening».

Her får du et sammendrag av rapporten «Energy Observer» med engelsk tittel «Crude Awakening: Relentless Shale Growth Ends the Era of High Prices», publisert 7. april 2016. Rapporten teller totalt 51 sider og er tilgjengelig i Morningstar Select

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Equinor ASA179,80 NOK0,56
Subsea 7 SA105,60 NOK0,91

Om forfatteren

Stephen Simko, CFA  Stephen Simko, CFA, is a senior stock analyst on the Technology Team.