Høy aktive share gir økt risiko

Aktive forvaltere argumenterer ofte for fokuserte innehav i et fåtall selskaper. Men baksiden av medaljen er økt risiko for å tape penger om forvalteren velger feil, så vær forsiktig med hva du ønsker. 

Jeffrey Schumacher, CFA 21.03.2016 | 8:28
Facebook Twitter LinkedIn

Resten av artikkelen er kun oversatt til svensk. Vi ønsker tilbakemeldig på hva du syns om det. 

Att investera annorlunda än jämförelseindex är en förutsättning för att slå index. Fonder som skiljer sig kraftigt från jämförelseindex uppvisar dock inte nödvändigtvis bättre avkastning än fonder som förvaltas med jämförelseindex som riktmärke. Detta visas i vår undersökning ”Active share in European Equity Funds”.

Vi hittade dessutom starka belägg för ökad risk vid högre active share. Vi observerade högre volatilitet (standardavvikelse) och mycket större värdeminskningar, särskilt för fonder med mycket höga active shares. Följaktligen kan fonder med höga active shares ge investerare fantastiska resultat, samtidigt som de kan visa sig vara en mardröm.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies