Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Svært høy risiko i REC

Svært høy risiko i REC Silicon gjør det vanskelig å estimere fremtidig inntekt. 

Stephen Simko, CFA 16.02.2016 | 9:54

REC Silicon ASA rapporterte fjerdekvartalsresultater 12. februar med driftsresultat (før avskrivninger og skatt; EBITDA) som falt 52 % i forhold til forrige kvartal. Resultatet bærer preg av lavere salgsvolum, sammen med $7 millioner tap på kundefordringer og nedskrivning av varelager på $6,1 millioner.

REC slo forventningene til produksjonen for polysilikon med 2 % i fjerdekvartal, mens FBR-produksjonen (fluidized bed reactor) toppet estimatene og selskapet gjorde det bedre enn guidingen for FBR kostnaden med $0,6/kg lavere kost, sammenlagt $16,5/kg.

Gitt byrden med kinesisk importtoll på amerikanskprodusert solargradert polysilikon, ser RECs fremtid veldig usikker ut. REC har allerede planlagt å stenge ned sitt Silane IV enhet, og dets FBR-produksjon ved Moses Lake i alle fall første halvdel av 2016. Silane III ble stengt i midten av 2015 og vil forbli stengt, selv om man tidligere forventet oppstart igjen i januar 2016. Som følge av disse nedstengningene og den pågående handelskrigen med Kina, vil kapitalkostnadene forventes å bli lave og begrenset til kritisk vedlikehold.

Som et resultat av de store risikofaktorene selskapet møter, reduserer vi vårt fair value estimat til NOK 1,25 per aksje. Vi opprettholder vår nylige økning av selskapets «ekstrem» usikkerhetsrating, noe som reflekterer hvor vanskelig det har blitt å forutsi selskapets resultater.

Analytikernotatet publisert første gang på Morningstar Select 12.2.2016.

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
REC Silicon ASA4,20 NOK27,01

Om forfatteren

Stephen Simko, CFA  Stephen Simko, CFA, is a senior stock analyst on the Technology Team.