Stor spredning i rentefondene

2015 ligger an til å bli et år hvor mange rentefond får negativ avkastning. Høyeste avkastning 3,05 %, mens svakeste er ned 18,9 % hittil i år frem til midten av desember. 

Thomas Furuseth 18.12.2015 | 14.43
Facebook Twitter LinkedIn

2015 ligger an til å bli et svakt år i rentemarkedene. Trøbbel i deler av høyrentemarkedet gjorde at de 7 fond hadde dårligere enn negativ 5 % avkastning. To fond hadde svakere enn 10 % negativ avkastning. Utfordringen her er vanskelige markedsforhold for høyt belånte aktører innen oljebransjen (det er problemer i andre bransjer også, som gruvedrift på grunn av fallende råvarepriser). Markedsaktører har advart om vanskeligere tider for rentefondene i lang tid. Lenge gikk avkastningen bedre enn forventet, og årsaken er massiv stimulus internasjonal for å presse ned lang rente, samtidig har også den norske sentralbanken måtte komme etter og kutte renten i Norge. Dette gjør at obligasjonene stiger i verdi hvis disse har fast rente.

På ett eller annet tidspunkt når man gulvet, og da er rentefesten over for en stund. Dog kan man etterhvert glede seg over noe høyere rente for dem som investerer på disse nivåer. Pass derimot ekstra godt på høyrentefondene, der kan det skjule seg en neste generasjon Dolphin eller to. Permanent tap kan dog oppstå i mange typer rentefond, men det bør være en grad av sammenheng mellom det kommuniserte risikonivået og det potensielle fremtidige tapet. Årsaken til fall i rentefondene hittil i år er i knyttet til økning i kredittpåslag, statsrentene har siden 31.12.2015 gått ned, eksempelvis har 5 år statsobligasjon gått fra 1,05 % rente til 0,94 %. (Kilde:Norges Bank)

NOK Rentefond hittil i år 2015

Kilde graf: Morningstar Direct. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings