Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Norge får Score B-

Morningstar presenterte denne uken analysen Global Fund Investor Experience, hvor Norge får den overodnede Score B- . 

Ketil Myhrvold 11.06.2015 | 16:08

Morningstar har igjen vurdert hvordan fondssparere i 25 land i verden blir behandlet innenfor fire hovedkategorier, og så beregnet en overordnet Score. Vurderingene er gjort med tanke på investor/fondssparer i det enkelte land, og relativt da opp mot andre land i verden. 

Det er firehovedkategorier i undersøkelsen; Regulatoriske forhold og Skatt; hvor åpne fondsselskapene er omkring egne porteføljer (disclosure); Avgifter og kostnader og den siste faktoren er Salg og Media. Innenfor disse fire hovedkategoriene favoriserer analytikerne i Morningstar aktive regulatoriske myndigheter, lav byrde i forhold til skatt, åpenhet i forhold til porteføljeinformasjon (disclosure), lavere avgifter og et variert åpent distribusjonssystem for fond. Det blir videre vurdert i hvilken grad media i markedet hjelper fondssparerne å velge, eller utdanne spareren til å ta bedre investeringsvalg.

Norge scorer meget godt på hvor åpne fondsselskapene er på visning av porteføljene sine, og at de er tilgjengelig raskt etter månedsslutt sammenlignet med andre land i rapporten. Løpende oppdatert porteføljeinformasjon er ett element i dette, men under denne vurderingen ligger bl.a. også at forvaltningsselskapene er åpne på hvem som forvalter fondene. De nordiske landene kommer også godt ut på denne målingen. I enkelte land er det også informasjon om forvalter har investert egne midler i fondet. 

Innenfor området Salg og Media får Norge en svak score, og trekket kommer primært av at mange av bankene og forsikringsselskapene i stor grad kun selger egne produkter gjennom sitt nettverk. En sterk banksektor har i mange av de andre landene i undersøkelsen også, men det har ikke stoppet de fra å tilby fondsprodukter utover egne fond. Morningstar antar at 80% av fondene er solgt gjennom et distribusjonssystem hvor fondsspareren kan velge fra ulike leverandører. I seks av landene (Belgia, Danmark, Norge, Spania, Finland og Thailand) er det estimert at mindre enn 20% er solgt gjennom åpne platformer. Trenden er imidlertid også her mer åpne platformer slik at fondsspareren i større grad kan ta valg uavhengig av leverandør.

Du kan gjerne lese hele rapporten via denne linken her (kopier linken inn i din nettleser); 

http://corporate.morningstar.com/US/asp/subject.aspx?xmlfile=374.xml&filter=3101

Der finner kan du lese mer om metoden som er benyttet og egne seksjoner på de ulike landene som inngår i rapporten. Finland er for første gang med i analysen i år, og får samme overordnet Score, B-, som Norge, samme som Danmark, mens Sverige har en ren B i sin Score. 

 

Om forfatteren

Ketil Myhrvold  CEO Morningstar Norway