Norge får Score B-

Morningstar presenterte denne uken analysen Global Fund Investor Experience, hvor Norge får den overodnede Score B- . 

Ketil Myhrvold 11.06.2015 | 16:08

Morningstar har igjen vurdert hvordan fondssparere i 25 land i verden blir behandlet innenfor fire hovedkategorier, og så beregnet en overordnet Score. Vurderingene er gjort med tanke på investor/fondssparer i det enkelte land, og relativt da opp mot andre land i verden. 

Det er firehovedkategorier i undersøkelsen; Regulatoriske forhold og Skatt; hvor åpne fondsselskapene er omkring egne porteføljer (disclosure); Avgifter og kostnader og den siste faktoren er Salg og Media. Innenfor disse fire hovedkategoriene favoriserer analytikerne i Morningstar aktive regulatoriske myndigheter, lav byrde i forhold til skatt, åpenhet i forhold til porteføljeinformasjon (disclosure), lavere avgifter og et variert åpent distribusjonssystem for fond. Det blir videre vurdert i hvilken grad media i markedet hjelper fondssparerne å velge, eller utdanne spareren til å ta bedre investeringsvalg.

Norge scorer meget godt på hvor åpne fondsselskapene er på visning av porteføljene sine, og at de er tilgjengelig raskt etter månedsslutt sammenlignet med andre land i rapporten. Løpende oppdatert porteføljeinformasjon er ett element i dette, men under denne vurderingen ligger bl.a. også at forvaltningsselskapene er åpne på hvem som forvalter fondene. De nordiske landene kommer også godt ut på denne målingen. I enkelte land er det også informasjon om forvalter har investert egne midler i fondet. 

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Ketil Myhrvold  CEO Morningstar Norway

© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies