Norge får Score B-

Morningstar presenterte denne uken analysen Global Fund Investor Experience, hvor Norge får den overodnede Score B- . 

Ketil Myhrvold 11.06.2015 | 16:08
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar har igjen vurdert hvordan fondssparere i 25 land i verden blir behandlet innenfor fire hovedkategorier, og så beregnet en overordnet Score. Vurderingene er gjort med tanke på investor/fondssparer i det enkelte land, og relativt da opp mot andre land i verden. 

Det er firehovedkategorier i undersøkelsen; Regulatoriske forhold og Skatt; hvor åpne fondsselskapene er omkring egne porteføljer (disclosure); Avgifter og kostnader og den siste faktoren er Salg og Media. Innenfor disse fire hovedkategoriene favoriserer analytikerne i Morningstar aktive regulatoriske myndigheter, lav byrde i forhold til skatt, åpenhet i forhold til porteføljeinformasjon (disclosure), lavere avgifter og et variert åpent distribusjonssystem for fond. Det blir videre vurdert i hvilken grad media i markedet hjelper fondssparerne å velge, eller utdanne spareren til å ta bedre investeringsvalg.

Norge scorer meget godt på hvor åpne fondsselskapene er på visning av porteføljene sine, og at de er tilgjengelig raskt etter månedsslutt sammenlignet med andre land i rapporten. Løpende oppdatert porteføljeinformasjon er ett element i dette, men under denne vurderingen ligger bl.a. også at forvaltningsselskapene er åpne på hvem som forvalter fondene. De nordiske landene kommer også godt ut på denne målingen. I enkelte land er det også informasjon om forvalter har investert egne midler i fondet. 

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ketil Myhrvold  CEO Morningstar Norway

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies