Valuta og hvordan det påvirker fondene

Svingninger i norske kroner gir hodebry for investorer.

Thomas Furuseth 18.05.2015 | 8:51
Facebook Twitter LinkedIn

Med en gang et fond går utenfor hjemlandet til investor kan fondet få det som kalles for valutarisiko. For norske investorer trenger man ikke å reise lengre enn til Svinesund før vi får eksponering mot en annen valuta. Hvordan forvaltere forholder seg til valuta avhenger av av fondet. Ofte blir valuta sikret tilbake til investorens valuta i rentefond, med gode grunner, siden avkastningspotensialet er lavere, samtidig som valutasvingninger kan øke volatiliteten (svingningene) i fondet betydelig.

I aksjefond så er valuta oftest usikret, men dette må vurderes fra fond til fond. Enkelte fond, slik som KLP sine globale indeksfond, er valutasikret. Videre kan aktive forvaltere bruke valutasikring som et verktøy hvis teamet har et syn på en japansk aksje, men ikke ønsker YEN-eksponering. Vanligvis forblir valuta usikret i aksjefondene.

Hvordan valuta påvirker aksjefond

Et fond som innehold globale aksjer, vil sannsynligvis ha eksponering mot amerikanske dollar, euro også videre. Med mange bevegelige deler er det ikke allltid enkelt å ha oversikt over årsak og virkning, men i all hovedsak så vil en styrkelse av innenlandsk valuta mot utenlandsk være negativt for investoren. Har du $100 i verdipapirer som ikke beveger seg, men valuta går fra 6 til 5, så vil verdien i lokal valuta falle fra 600 til 500.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
KLP AksjeGlobal Indeks IV A  

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies