Hvorfor er ordet risiko så ullent?

De fleste skalter og valter med ord og terminologi som i ytterste konsekvens blir selvmotsigende. Risiko er et begrep som kan ha mange betydninger.

Thomas Furuseth 27.04.2015 | 8:32
Facebook Twitter LinkedIn

Hvordan definere risiko?

Det er faktisk ikke en enkel sak. Vi som ser på tall daglig tenker med en gang standardavvik, tracking error, beta, nedsiderisiko, forvalterrisiko også videre. Men kan det være slik at et Norge-fond med relativt like historiske risikomåltall har faktisk høyere implisitt risiko? Alt avhenger av hvordan du definerer risiko.

For mange investorer kan verdifall være risiko, mens for andre kan permanent tap av kapital være viktigere. Skillet mellom verdifall og permanent tap av kapital kan også være flytende. Hvis man for eksempel satt i et Norge-fond i slutten av 2007, ville fondet ditt sannsynligvis mer enn halvert seg i verdi på slutten av 2008. Selger du da, vil du få et permanent tap. De som ventet ville sett et stort oppsving og etter ett par år ville fondet mest sannsynlig ha tatt igjen mye av det midlertidig tapte.  Det samme gjelder hvis man tenker seg et fond som kjøper oppstartsselskaper med liten eller ingen inntjening i dag, versus et fond som fokuserer på selskaper som er modne som allerede genererer inntjening og kontantstrøm til investorer.

Ingen lett definisjon

Finansteoretisk er dette egentlig veldig enkelt. Maksimer avkastning per enhet av standardavvik (kurssvingninger i aktiva). Men gjenspeiler dette dine ønsker? Og vil historiske svingninger nødvendigvis si noe om fremtidige svingninger?

Siden begrepet er ganske ullent og ikke klart definert, er det en fordel om du setter dine egne vurderinger på hva som er risikofaktorene (risikodefinisjon) for deg og din families privatøkonomi og trekke dette inn i vurderingene av investeringsrisiko. For eksempel kan det være jobbsikkerhet, faren for ikke å ha nok penger i en spesifikk livsfase også videre.

Knytte det opp mot målet ved sparingen

Når du skal på tur så har du kart og kompass, du vet målet og du vet (eller bør vite) hvor du er. Du vet at kartet har tegnet høydemetre og du kan velge et utall alternative ruter. Det er ikke sikkert det er det beste å strekke en rett strek til målet, hvis det står et stort og høyt fjell i veien, en elv eller tilsvarende. Det kan være tryggere å holde seg til kjente stier som gjør at du kommer deg til målet. Det er noe av det samme med investering, bruk historiske resultater som et kart, men vær forberedt på at kart og terreng ikke alltid harmonerer. I tillegg kan en gå seg bort (fondet hadde høyere risiko enn forventet) og du bør da ta en ny vurdering av rutene; er det best å fortsette eller bør en ta en annen vei? Samtidig setter man aldri privatøkonomien på styr, men hele tiden sørger for å være på den sikre siden.

Gjør hjemmeleksen og kontroller hva du kan kontrollere

Forsøk å forstå fondene du eier, hva de eier og hvem som forvalter fondet. Kontroller dine følelser når det står på som verst, du kan være din porteføljes verste fiende ved å kjøpe og på «feil» tidspunkt (bruk eventuelt månedssparing og kombinasjonsfond som har fast aksjeandel). Pass på at du får verdi for kostnadene i fondene (forvalter skaper merverdi for deg), eller bytt til et som enten er billigere eller bedre. Avstem kart og terreng i veien mot målet og ta nødvendige justeringer underveis, men husk målet. Forsøk å diversifisere så mye som mulig (eie mange forskjellig verdipapirer), og tål at noen fond og aksjer blir vinnere og andre blir tapere (såfremt grunnlaget for investeringen vedvarer). Aksepter gjerne at risiko er ullent, det er som å bevege seg i mørket, du vet det ligger ting rundt som du ikke klarer å se, og ting kan ha blitt flyttet på. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies