Hvordan finne rett rådgiver?

Det handler om lave kostnader, fornuftig strategi og etikk. 

Samuel Lee 13.04.2015 | 8:24
Facebook Twitter LinkedIn

En av de viktigste oppgaver for de som har blitt eldre og som har opparbeidet seg formue som andre skal dra nytte av, er hvordan sette opp porteføljen slik at andre, som kanskje ikke har din interesse og kunnskap for investeringer, kan plukke opp tråden.

Men hvem kan man ha tiltro til at setter opp en robust portefølje som kan vare i mange tiår uten mye innblanding? Hvis du gir dette til noen som ikke har kunnskap eller interesse for forvaltning, kan utfallet bli katastrofalt. Det å finne en rådgiver som du kan stole på, som samtidig tilbyr god verdi for tjenestene de tilbyr er vanskelig. Etter min erfaring er gode rådgivere ydmyke rundt verdien de kan tillegge og vet at det å belaste mer enn 1 % av porteføljen i kostnader representerer et stort etterslep på inntektene og vil sannsynligvis gi dramatisk forkortet levetiden på porteføljen.

Når du handler med finansielle «hjelpere», må hovedmålene være å finne noen som ikke stjeler fra deg, belaster deg med for høye kostnader, spiller på dine følelser, samtidig som de gir deg kompetent finansiell planlegging. Spør du etter mer enn dette, er det som å gå i parken for å finne den neste eliteutøveren for et bedriftslag i fotball.

Når du vurderer rådgivere, se etter følgende:

1) Lave totale kostnader
De laveste i USA belaster 0,3 % i årlige gebyrer og krever minsteinnskudd på 650 000 kroner for en dedikert og personlig rådgiver. I Norge må man nok regne med enten høyere innskudd, eller høyere gebyrer (eller begge deler) siden markedet er mindre og mindre utviklet, konkurransen er lavere og høyere kostnadsnivå i Norge.

2) Transparens
En overraskende stor andel av personer som bruker finansielle rådgivere vet ikke hva det faktisk koster totalt sett. Det er ikke deres feil. Dårlige finansielle rådgivere glatter over hvor mye deres tjenester koster. En god finansiell rådgiver vil gjøre det krystallklart hvor mye tjenestene koster, og rådgiverens kilder til inntekt fra første dag.

Den ideelle avgiftsstrukturen er veldig enkel, den er betalt av deg og bare deg og ikke gjennom returprovisjoner fra forvaltere eller lignende.

3) Ydmykhet
Forretningen ‘finansielle råd’ og forretningen rundt utmerket investeringsutførelse fordrer to forskjellige egenskaper. En persons suksess som finansiell rådgiver krever medmenneskelige evner. Suksess som investor fordrer på sin side å kunne ha rasjonelle perspektiver uavhengig av hva andre personer gjør, i tillegg til å ha en sterk forståelse av risiko, forretninger og menneskelig natur. Realistisk sett vil ikke de fleste finansielle rådgivere slå markedet. Derfor bør du ikke se etter rådgivere som lover å slå markedet, eller rettferdiggjør høye avgifter med tilgang til deres ekspertise. Et av de sikreste tegnene på en kremmer som forsøker å gi inntrykk av tilgang til «eksklusive» produkter som legmann ikke har tilgang til; unotert eiendom, private aksjeselskaper, strukturerte produkter også videre.

Se etter rådgivere som foretrekker investeringer som har lav kostnad, er enkle og transparente.

4) Investering i forhold til underliggende verdi.
Investering handler om å legge til side penger i dag for å få mer i fremtiden. Alle som rører pengene dine burde skjønne dette. Selv om noen investorer har blitt rike på teknisk analyse, markedsprisbaserte strategier også videre, burde dette bare utgjøre en liten del av porteføljen (om noe i det hele tatt). Underliggende verdi er en robust metode for å gjøre kvalifiserte gjetninger om fremtiden. Det betyr ikke at metoden er garantert å gjøre det bra, men investorer som fokuserer på underliggende verdi reduserer din sjanse til å finne en rådgiver som er den finansielle varianten av en heksedoktor.

5) Bevis på sunn etikk og moral
Sjekk ryktet til både bedriften og rådgiveren. Forsøk å danne deg et bilde av personens utdannelse, arbeidshistorie og om han eller hun er autorisert finansiell rådgiver. Det å være etisk er ikke noe man slår av eller på, men en del av ens karakter. Det betyr at man behandler alle kunder med samme kvalitetsstandard.

Denne listen utelater mange elementer som noen investorer bryr seg om. Følgende kan være greit, men ikke kritisk, sjekke.

1. En person du kan snakke med personlig. Selv om dette er en personlig preferanse, vil det redusere rådgiverutvalget betraktelig, uten nødvendigvis å få bedre resultater.

2. Rådgiver med samme religion eller bakgrunn. Det er ingen tilfeldighet at Berhard Madoff var den største og mest suksessfulle svindleren i amerikansk historie. Han var en aktiv deltaker og supporter av det jødiske miljøet, hans rykte var uangripelig. Folk spurte ikke spørsmål eller undersøkte ham ikke grundig av denne årsak. Ikke slipp tak i dine standarder bare fordi noen har et godt rykte i omgangskretsen. Gi dem heller ikke fordelen av tvilen hvis du ser varselsflagg som høye avgifter, ugjennomsiktige og kompliserte investeringer.

3. Noen som er anbefalt av venner og kollegaer. De fleste er ikke utstyrt til å vurdere evnene til deres finansielle rådgiver. Selv profesjoner slik som regnskapsførere og advokater trenger ikke å være de beste til å vurdere finansielle rådgivere.

En sjekkliste

  • Etter første møtet; vet du hvor mye du skal betale og hvordan rådgiveren blir betalt?
  • Er rådgiveren beskjeden med hva han kan oppnå?
  • Bruker rådgiveren enkle, transparente, lavkostnadsinvesteringer som verdipapirfond og indeksfond?
  • Er kostnadene fornuftige? Avgifter betalt av deg og andre inntekter må regnes inn.
  • Er rådgiveren forpliktet til å sette dine interesser først?
  • Kan du bekrefte rådgiverens biografi og autorisering gjennom tredjepartskilder?

I mange av vurderingene ovenfor bør de samme eller tilsvarende for selskapet. Det kan også være at du blir tildelt ny rådgiver, dersom din nåværende slutter. Et kjapt søk på Finanstilsynet sider kan gi indikasjoner på selskapets fremferd. Hvis selskapet har vært i klammeri med Finanstilsynet, bør du være ekstra forsiktig.

Artikkelen er skrevet av Samuel Lee for det Amerikanske markedet. Thomas Furuseth har oversatt og omskrevet den slik at den passer norske forhold. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Samuel Lee  Samuel Lee is an ETF Analyst with Morningstar.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings