Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Vil du betale for finansrådgivning?

Forbud mot returprovisjoner brer om seg. Storbritannia og Nederland har allerede innført regler, Sverige ser ut til å være neste i rekken og snart kommer nye EU-regler. 

Thomas Furuseth 26.05.2014 | 11:05

Det har vært en opphetet diskusjon i flere land om hvordan finansrådgivere skal bli avlønnet og hvordan investorer skal betale for rådgivningen. Det vanlige i flere land, også Norge, er at investoren er ukjent med hva det koster å få råd. Og selv om en gjør investeringene selv gjennom plattformer og internett, så har totalkostnadene stort sett havnet på samme nivå.

Årsaken er at det ikke er investoren, men fondene som betaler for tilgang til plattformen og til rådgiveren basert på det investerte beløpet i de aktuelle fondene. Det er dermed uklart hvor mye man har betalt for rådgivning/plattform og hvor mye som gikk til forvalteren. Et annet urovekkende moment er at distributørene kan ha forskjellige avtaler med forskjellige forvaltere og samme forvalter kan ha forskjellige avtaler med de ulike distributørene.

Hvorfor er det urovekkende?
Fordi det kan gi insentiver for rådgiveren til å foreslå ett fond over et annet, tilby noen fond i utvalget og ikke andre, bare grunnet betingelsene distributøren får hos fondsforvalteren. Med en gang ser en problemene denne modellen kan gi, nemlig man risikerer at rådgivningen blir rettet mot hva rådgivingsselskapet tjener mest på og ikke hva som tjener investoren best.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  er analytiker og redaktør på Morningstar.no. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.