6 refleksjoner 5 år etter Lehman-kollapsen

Det er drøyt 5 år siden Lehman kollapset og Morningstars eksperter retter søkelyset på rollen til emosjoner, likviditet, gjeldsgrad og en sunn spareplan for utfallet av investorers investeringssuksess. 

Jason Stipp 17.09.2013 | 9:56
Facebook Twitter LinkedIn

For drøyt fem år siden kollapset Lehman Brothers og det startet et skred i et allerede urolig boliglånsmarkedet. Skredet rullet inn i en full finanskrise, og rev med seg de globale markedene og knuste investorers porteføljer. Fem år senere har finanssystemet stabilisert seg og markedene når nye høydepunkter. Den amerikanske økonomien, selv om det går sakte, fortsetter å vokse.

Hvilke lærdommer kan vi trekke fra Lehman, hva burde vi ha lært de siste 5 årene? Morningstars eksperter tilbyr sine perspektiver.

Heather Brilliant: Jeg mener en svært viktig lærdom er å vurdere gjeld og gjeldsgrad. Før finanskrisen var det veldig lite fokus på hvor mye gjeld selskapene hadde i balanseregnskapet, og hvordan gjeldsgraden ville påvirke selskapet i en nedgangsperiode eller uventet hendelse.

Investorer har lært en smertefull lekse at gjeld kan bety at din egenkapital kan gå til null. Jeg tror at de aksjeinvestorer som i dag tar større hensyn til gjeldsgrad vil komme bedre ut på lang sikt.

Russ Kinnel: En sunn investeringsplan kan stå i mot selv de aller verste krisene. Jeg tror vi fikk se at markedene, økonomien og våre porteføljer var mer utsatt i det korte bildet enn vi trodde. De som holdt fast ved strategien og hadde en god plan kom ut av hendelsen uten varige mén. De personene som fikk panikk, og som kanskje ikke hadde en god plan, er de som ble skadelidende fordi (den amerikanske) økonomien, markedene og våre porteføljer kom tilbake.

Scott Burns: Jeg vet ikke om det var den største lærdommen, men det burde ha vært det. Det har å gjøre med personlig likviditet. De som fikk størst problemer under finanskrisen var de som måtte ta tap på verste tidspunkt og som dermed ikke ble med på den påfølgende spretten. Dette handler i bunn og grunn om investorer er forberedt likviditetsmessig og deres evne til å holde ut smerten som finnes periodevis i markedene.

Noen lærte noen svært smertefulle lærdommer siden de trodde de hadde likvide aktiva blant deres investeringer. De skjønte ikke hvor illikvide de var, for eksempel deres hus, eller de belånte personlig selskaper, hedgefond eller fond som investerer i unotert eiendom. Disse skjønte nok ikke hvor mye kapital dette binder opp, og når markedene faller og behovet for penger dukker opp må en starte med å selge de mest likvide aktivaene og låse inn store tap som en aldri har mulighet for å hente seg inn igjen.

Det er lærdommen som burde bli lært. De personene som hadde riktig plan når de gikk inn i finanskrisen hadde mulighet for å kjøpe, beholde og rebalansere. Disseopplevde mest sannsynlig bare papirtap under krakket, som i etterkant økte over deres tidligere maksimumsnivåer.

Bob Johnson: Jeg tror både resesjonen og den påfølgende veien ut av resesjonen var forskjellig fra tidligere og hovedlærdommen bør være at alle økonomiske tilbakeslag kan ha ulike karakterer. Vi trodde at den verste resesjonen burde bli etterfulgt av den største oppturen.

I en typisk resesjon har sentralbanken strammet pengepolitikken for å temme inflasjonen. Det gjør at sensitive sektorer som hus- og bilindustrien til å stoppe opp. Når sentralbanken slipper opp bremsen i dette tilfellet kommer økonomien raskt tilbake til utgangspunktet når rentene synker. Det er en typisk forløp for 9 av de siste 10 resesjonene siden Andre Verdenskrig.

Men den siste var mye mer en finansorientert krise, som reduserte oppgangen dramatisk og har gjort at dette er den sakteste oppgangsperioden hittil.

En annen ting jeg har lært er at sakte ikke nødvendigvis er så ille, fordi oppgangen blir mer bærekraftig. Vi har en lang periode foran oss hvor den amerikanske økonomien kan bli bedre grunnet at eiendomssektoren ikke har bedret seg så mye. Så vi har mye igjen for å komme helt på fote og vi har mye rom for å vokse fremover.

Don Phillips: Jeg mener den store lærdommen er at markedet kan kaste mye forskjellig på deg, og det er veldig vanskelig å si hva som kommer til å skje fremover. Men, det er ting du kan gjøre for å forberede deg slik at du kommer deg helskinnet gjennom de verste stormene. Hvis vi tenker på den verste finanskrisen i vår tidsalder, kollapsen til Lehman, har vi alle hørt hvor forferdelig dette var. Vanguard (Amerikansk forvaltergigant) gruppen sa, jeg tror det var høsten 2011, at den gjennomsnittlige saldoen på pensjonsmidlene i deres registre var høyere enn det den var før kollapsen.

Så hvis vi tenker på det, var det bare et par ting man trengte å gjøre; ha en godt diversifisert portefølje, utføre systematisk rebalansering, fortsette å spare og unngå å gjøre noe sprøtt som å forsøke å time markedet ved å hoppe inn og ut. Da ville du overlevd den verste finanskrisen i vår tidsalder. Du ville tatt igjen det meste i løpet av fire år fra starten.

John Rekenthaler: Den største lærdommen fra Lehmankrisen var en feilaktig lærdom; den lærte oss å være redd. Lehman var en sjokkerende og forferdelig begivenhet for aksjeinvestorer. Det gjorde at USA kom inn i hva jeg kaller for «nasjonal investeringsfrykt». Siden den gang har folk vært redde for å ta investeringsbeslutninger, på tross av at vi har hatt et sterkt bull-marked. Det har vært et usynlig børsrally, folk vet ikke om det. Det er en konstant oppfatning av at vi ikke gjør det bra, på tross av at aksjene har gjort det bra.

Lærdommen er at desto flinkere vi er til å forbigå følelsene våre når vi investerer, desto bedre. Det gjelder ikke bare frykt, men også grådighet. Grådighet i et oppgangsmarked kan være like skadelig som frykten under kriser. Utfordringen er at følelsene våre trekker oss i feil retning etter en stor hendelse. Uavhengig av hva vi kollektivt kan gjøre som investorer for å bekjempe disse emosjonene, slår vi tilbake i motsatt retning vil det være fordel for oss som investorer. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Jason Stipp  Jason Stipp is Site Editor for Morningstar.com

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings