Problemet med «Forvaltningsteam»

Forestill deg at et selskap blant de 25 mest omsatte på Oslo Børs nektet å fortelle hvem som er ansvarlig for å styre selskapet. Hva hadde du tenkt da? Hvorfor kan fond komme unna med dette?

Christopher J. Traulsen, CFA 25.06.2013 | 8.59
Facebook Twitter LinkedIn

Faktisk så er det ikke team-basert forvaltning som er problemet i seg selv, et fond forvaltet av et team kan være vel så fornuftig som et fond som blir forvaltet av en eller to personer. Noen av våre absolutt favoritter er forvaltet som et team, slik som mange av Aberdeens fond som blir forvaltet av større team.

Problemet kommer når de som styrer fondene bevisst holdes skjult i dokumentasjonen tilgjengelig for investorer, noe som dessverre skjer altfor ofte. I disse tilfellene vil «forvaltningsteam» gi forvalterne dekke av å gi opplysning uten å gi noe meningsfylt informasjon. Dette teamet kan bestå av en person eller 100, forvalteren eller deler av teamet kan ha bli byttet de siste 6 månedene, eller personen kan ha vært der i 10 år. Erfaringen til forvalter, stabilitet eller relevant erfaring blir derfor umulig å måle på en meningsfylt måte. Kort fortalt mottar investor lite eller ingen informasjon på nøkkelvariabler som kan påvirke deres investeringsbeslutning.

Hvis det fortsatt er uklart, mener vi at forholdene ikke er i beste interesse for fondsinvestorer. Vi mener at det å oppgi navnet på de som forvalter investors penger er svært viktig. Så viktig at Morningstar har kjempet for fondsinvestorens rett til å vite hvem som forvalter fondet i USA. Så dette har vært lovpålagt informasjon i USA siden 1993, og loven ble endret i 2004 for å inkludere navnene til alle medlemmene av teamet, i tillegg til informasjon om hvor mye de investerer i fondet de forvalter, andre fond de forvalter og strukturen til insentivene (lønningen).

Den grunnleggende premissen er klar: Vi mener at investorer, uavhengig av hvilket marked de er del av, har en rett til, og et behov for å vite, hvem som forvalter pengene deres hvis de skal ha en mulighet til å gjøre informerte valg. Tenk om Statoil eller Telenor sa at selskapet ble ledet «av et team av dyktige medarbeidere» og nektet å utgi informasjon om hvem som var administrerende direktør! Av grunner som forvirrer meg litt, men jeg antar det har med regulatorisk konkurranse for å vokse forvaltningskapitalen i et gitt marked og en mangel på slagkraft blant småinvestorer er viktige årsaker, så krever ikke regulatoriske myndigheter samme nivå på opplysninger om fond, som vi skrev i vårt nylige dokument «Global Fund Investor Experience». Vi mener myndighetene kan gå videre med å kreve mer informasjon, som blant annet hvor mye forvalteren investerer i egne fond og insentivstrukturer, men det å ha grunnleggende informasjon som navn på forvalter og startdato vil være en meget god start.

I fraværet av slike krav tar vi egne grep for å bedre situasjonen. Vi har lenge samlet inn forvalterinformasjonen og deler informasjonen med alle på Morningstars websider (Se for eksempel SKAGEN Global) og i andre produkter, men en gruppe fond sier bare at de blir forvaltet i team og gir ikke ut navnet på medlemmene i teamet. Det første initiativet blir å jobbe med de forvalterne som oppgir forvaltningsteam for å få navnet og startdato på personene i teamet. For de som nekter å oppgi, planlegger vi nå å flagge «Ikke offentliggjort» ettersom det reflekterer bedre situasjonen investorer faktisk opplever. Forvalters erfaring vil også bli justert for å reflektere mangel på klar og tilgjengelig informasjon. Det vil gjøres hvis vi ikke klarer å gi eksakt informasjon om lengst erfaring eller gjennomsnittlig erfaring basert på teamets individuelle startdatoer vil vi gjøre dette klart. Til den utstrekning forvalters erfaring er relevant for utvelgelse av fond, burde dette hjelpe investorer å fokusere deres innsats på nøyaktig informasjon. 

Artikkelen er tidligere publisert på FTAdvisor og Morningstar.co.uk.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Christopher J. Traulsen, CFA  er direktør for forvalteranalyse i EMEA for Morningstar.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings