Norge får karakter B- i fondsinvestor-studie

Morningstar annonserer resultatene fra den tredje studien av «Global Investor Experience», Norge fikk B-.

Morningstar 15.05.2013 | 11:35
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar, Inc, en ledende leverandør av uavhengig investeringsanalyse, utgav i dag sin studie «Global Investor Experience», som vurderer hvilken erfaring investorer opplever i 24 land på tvers av Nord-Amerika, Europa, Asia og Afrika. Norge fikk B-, som regnes som gjennomsnittlig, i 2013 rapporten.

Morningstars vurderer hvor investorvennlig praksisen er i fondsmarkeder i rundt i hele verden og identifiserer USA som det beste markedet for fondsinvestorer basert på kriteria slik som investorbeskyttelse, transparens, avgifter, skattlegging og distribusjon til investorer, mens Sør-Afrika scorer dårligst. Årets rapport inkluderer også gjennomgang av fondsinvestorers erfaringer i Danmark og Korea.

John Rekenthaler, Vice President of Research i Morningstar forteller:

«Vi lanserte den første Global Investor Experience»-rapporten i 2009 for å undersøke hvordan fondsinvestorer blir behandlet i 16 land, med det mål om å frembringe en dialog rundt beste praksis globalt. Siden den gang har vi hatt mange samtaler med regulatoriske myndigheter og investeringsselskaper i flere land om deres nåværende politikk og måter de kan forbedre seg. Ved å arbeide sammen med våre lokale analytikere rundt i verden har vi utvidet vår survey til å inkludere 24 land i år. Vi håper at resultatene fra denne surveyen vil hjelpe investeringsselskaper, distributører og regulatoriske myndigheter til å fortsette å fokusere på forbedringer til fordel for investorer.»

Morningstar analyserer landene i fire kategorier: Regulering og skattlegging, offentliggjøring (transparens), avgifter og kostnader, salg og media. Morningstar vekter spørsmålene og resultatene for å gi større viktighet til faktiske forhold, empiriske svar i tillegg til høyprioritetsområder slik som avgifter, skatter og transparens. Morningstar tildeler hvert land en bokstavkarakter for hver kategori og slår sammen kategoriscoren for å utarbeide en samlet karakter på landet. Rapportens forfattere samlet informasjonen fra offentlige kilder og fra Morningstars analytikere. Nedenfor er totalkarakteren til hvert land, fra høyest til lavest score (land med lik score sorteres alfabetisk).

United States:  A
Korea:  B+
Netherlands:  B
Singapore:  B
Taiwan:  B
Thailand:  B
China:  B-
Denmark:  B-
Germany:  B-
India:  B-
Norway:  B-
Spain:  B-
Sweden: B-
Switzerland:  B-
United Kingdom:  B-
Australia:  C+
Belgium:  C+
Canada:  C+
France:  C+
Italy:  C+
Japan:  C
Hong Kong:  C-
New Zealand:  C-
South Africa:  D

Mer om Norge:

Norge får en sammenlagt karakter på B-. Som en del av EØS har vi tilsvarende regelverk, UCITS og MIFID, som resten av Europa. Det som vesentlig skiller Norge (og Norden for øvrig) er et høyere skattetrykk på fondsinvestorer. Norge har blant annet formuesskatt, og vi må årlig betale skatt på renteinntekter, samt teller selvfølgelig skattesatsen på 28 %. Videre faller vi noe under de andre landene i undersøkelsen basert på kategorien salg og media. Årsaken er at media ofte glemmer å nevne kostnader når fond og investeringer omtales, samtidig som at fond ikke omtales like ofte i et lite marked som Norge i forhold til andre markeder. I tillegg har Norge fortsatt et sterkt bankdrevet distribusjonssystem, ofte med utelukkende interne fond, selv om det har kommet til noen aktører med mer åpen distribusjonsmodell.

Hovedkonklusjonene fra studien:

  • Forbud mot betaling mellom forvalter og rådgiver sprer seg rundt om i verden. I Storbritannia har «Retail Distribution Review (RDR) allerede forbudt betaling mellom forvalter og rådgiver, mens lignende grep er underveis i markeder som Australia og Nederland.
  • Selv om det europeiske og amerikanske fondsmarkedet er omtrent like store, betaler amerikanske investorer mye lavere avgifter enn europeiske investorer.
  • New Zealand har vist den største forbedringen fra 2011-studien, hvor de øker fra D- til C-, siden det er en positiv utvikling i det regulatoriske landskapet og oppmuntrende utvidelse av offentliggjøringskrav.
  • Fondsselskaper i de fleste land fortsetter å behandle navnet til porteføljeforvalteren som en hemmelighet, noe som gjør at investorer ikke har mulighet til å avgjøre hvem som har ansvaret for fondets suksess eller svikt.
  • Australia og New Zealand krever ikke at fond skal offentliggjøre fulle porteføljer, mens Frankrike, Sør-Afrika, Korea og Storbritannia kun offentliggjør porteføljer til nåværende eiere.

For å lese hele Morningstars Global Investor Experience rapport, klikk her

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar  

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings