Rentebevis – for spesielt interesserte?

Nordea har lansert rentebevis for norske investorer, burde du hoppe på eller la det passere?

Thomas Furuseth 18.02.2013 | 13:31
Facebook Twitter LinkedIn

Nordnet har skrevet en blogg om saken her (ekstern lenke).

Ved første øyekast ser produktet ganske så spennende ut, med relativ høy avkastningsmulighet i dagens lavrentemiljø. Men er produktene egnet for småsparere?

Det er Nordea som utsteder rentebevisene, de tar 0,6 % per år for jobben. I tillegg må du betale meglerhonorar, og spread (forskjell mellom kjøper og selger) har vist seg å være ganske høy i Sverige (hvor produktet ble lansert først).  Videre er det slik at Nordea lager produktet ved hjelp av kredittbytteavtale (swap), og detaljene rundt betingelsene her er det vanskelig å gjøre seg opp en mening om, men det er en fare for at det forsvinner mindre åpenbare kostnader inne i derivatstrukturen.

Risiko

Hvis du ønsker å lese utdypende om risikoen i produktet, så refererer jeg til Nordeas prospekt fra sidene 12 til 25 (ekstern lenke).

Det er to risikofaktorer som stikker seg ut, og det er kredittrisiko og kredittrisiko. Og ja, det er to ulike former for kredittrisiko, èn mot Nordea som utsteder og èn mot underliggende.  Hvis en av dem går konkurs, vil verdien rentebeviset i verste fall være null.

Rentebeviset vil endre kurs som følge av driverne i markedet, slik at man har også markedsrisiko.

Min kløe

Det er et par områder som gjør meg reservert i forhold til rentebevis:

1. Det ser ut til å være dyrt for investoren, når en summerer både spread (denne vil variere), og årlig administrasjon, samt et usikkerhetsmoment knyttet til derivatdelen. Videre må en se etter om en får tilstrekkelig kompensasjon for å ta på seg kredittrisikoen til to selskaper.

2. Det er vanskelig å få tilstrekkelig diversifisering. Nå finnes det 5 rentebevis for norske investorer, og alle har relativt høyt risikonivå og dermed høyt påslag. Det er selvfølgelig nødvendig skal det bli nok igjen etter kostnader. Morningstar har følgende kredittvurderinger av selskapene; Nordea Bank AB (A), Stena (Ingen), Nokia (BB+), UPC (Ingen), TUI (Ingen men: "Low average quality"), ArcelorMittal SA (BBB-) (kredittratingen finnes på Morningstar.com og oppdateres der). Et minimumskrav er at investorer har en betryggende grunnportefølje før en legger til rentebevisene som et eventuelt krydder i porteføljen.

3. Det finnes andre løsninger som dekker behovet. Du får veldiversifiserte globale rentefond fra KLP ned til 0,2 % per år, eller andre typer rentefond. I dag kan en få rentefond med forskjellige karakteristika avhengig av investors ønsker og krav. I tillegg finnes det et utall børsnoterte rentefond, men dessverre er disse ofte eksponert mot en annen valuta. Videre skal man ikke helt glemme vanlig banksparing, som er blant de tryggeste formene, spesielt hvis en holder seg under garantinivået. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings