Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Nordea FRN Kreditt

Avkastningshistorikk30.11.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Nordea FRN Kreditt
Fond0,03,72,71,03,1
+/- Kat0,01,00,4-0,20,4
+/- Idx-0,93,22,00,62,2
 
Statistikk
NAV
10.12.2019
 NOK 1072,58
Endring 1 dag 0,01%
Morningstar Kategori™ Rente, NOK Korte obligasjoner
ISIN NO0010477946
Fondets størrelse(m)
30.11.2019
 NOK 12901,46
Andelskl. kapital(m)
31.10.2019
 NOK 12974,27
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
04.01.2019
  0,15%
Investeringsprofil: Nordea FRN Kreditt
Nordea Kreditt er et rentefond som investerer i sertifikater, obligasjoner og ansvarlig lån, ;hovedsaklig utstedt av norske utstedere innen bank, finans og industri. Fondet investerer primært i instrumenter som er utstedt av utstedere som vurderes som tilsvarende ?investment grade?. jennomsnittlig rentebindingsperiode på fondets portefølje (fondets modifiserte durasjon) skal være i intervallet fra 0 til 0,5 år. Kurssvingninger som følge av renteendringer forventes derfor å være små. Fondet vil derimot være følsomt for endringer i markedets prising av utstedernes kredittrisiko, siden kredittløpetiden på fondets rentepapirer vil kunne være vesentlig lenger enn rentebindingsperioden.
Avkastning
Løpende avkastning10.12.2019
I år3,18
3 år annualisert2,37
5 år annualisert2,14
10 år annualisert3,08
12 mnd utbyttegrad 1,95
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Lise Johannessen
01.04.2009
Startdato
01.04.2009
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Statsobligasjonsind 0.25OSE Statsobligasjonsind 1.00
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareJa
VekstIkke spesifikk
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Nordea FRN Kreditt31.10.2019
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner96,100,0096,10
Kontanter3,900,003,90
Annet0,000,000,00
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)